Oferte locuri de munca top

Programul Noua Casa in anul 2022

Programul Noua Casă urmează să fie lansat în acest an cu un plafon de garanții în valoare de 1,5 miliarde lei, la fel ca anul trecut. (Ghid Casa Noua 2022- atasat la finalul stirii)

Plafonul rămâne însă sub nivelul celui din anul 2020, când a fost de 2 miliarde lei.

Totodată legislația aferentă va fi completată cu noi prevederi.

Astfel, vor fi modificate dispozițiile legate de polițele de asigurare.

În practică s-a constatat că, pe parcursul derulării perioadei de creditare, care, în cele mai multe cazuri, ajunge până la 30 de ani, valoarea de piață a locuinței variază în limite semnificativ mai mari decât valoarea de piață a locuinței înscrisă în solicitarea de garantare.

Ca urmare, valoarea din solicitarea de garantare este total neacoperitoare față de valoarea de piață a locuinței comunicată de finanțatori la momentul acordării garanției de stat.

În consecință, beneficiarul va fi obligat să asigure locuința la valoarea de piață existentă la momentul încheierii asigurării, față de prevederea existentă de a asigura locuința, în orice moment, la valoare de piață de la momentul acordării garanției.

Polița de asigurare va fi încheiată împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanțatorilor, pe toată durata finanțării garantate la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a locuințe.

Urmează ca această prevedere să se aplice tuturor creditelor garantate în cadrul Programului, pentru polițele de asigurare încheiate după data intrării în vigoare a noilor prevederi.

De asemenea, în momentul în care beneficiarul depune la finanțator o cerere de finanțare, acesta din urmă va emite o promisiune unilaterală de creditare în condițiile împărțirii proporționale a riscurilor și pierderilor între stat și finanțator, sub rezerva obținerii unei promisiuni de garantare.

În cadrul programului sunt oferite garanții în lei pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maximă a creditului care poate fi accesat este de:

* 66.500 euro – pentru locuințe al căror preț este de maxim 70.000 euro, avansul solicitat fiind de 5%

* 119.000 euro – pentru locuințe al căror preț este de maxim 140.000 euro, în acest caz avansul solicitat fiind de 15%.

Investitori straini pregatesc un mare ansamblu, cu 650 apartamente

De la lansarea Programului în anul 2009 până la finele lunii decembrie 2021, au fost acordate 321.073 garanţii și promisiuni de garantare în valoare totală de 29,90 miliarde lei.

În 2021 au fost acordate 11.858 garanţii în valoare totală de 1,52 mld. lei și 3.779 promisiuni de garantare, în valoare totală de 0,55 miliarde lei. Dintre acestea, din plafonul anului 2021, au fost acordate 9.275 contracte de garantare în valoare totală de 1,18 mld. lei și 3.566 promisiuni de garantare, în valoare totală de 0,52 miliarde lei.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus