Oferte locuri de munca top

Programul Electric UP: ce au impus parlamentarii

Cu unele amendamente, a devenit lege OUG 159/2020 privind finanțarea Programului Electric Up privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice de firmele Horeca și stații de reîncârcare mașini electrice.

În procesul de legiferare, parlamentarii au mai adus câteva modificări actului normativ intrat în vigoare în septembrie 2020.

Programul Electric Up acordă finanțare întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul Horeca pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național.

Conform Legii nr 12 din 7 ianuarie 2022, proiectul de investiții supus cererii de finanțare trebuie să conțină o putere instalată minimă de 27 kWp și minimum o stație de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

În scopul implementării Programului de finanțare Electric Up, Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura securitatea cibernetică și dezvoltă o nouă măsură în cadrul sistemului informatic integrat — IMM Recover.

Ministerul Energiei este desemnat autoritate competentă responsabilă pentru finanțarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice necesare consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare, pentru perioada 2020—2027.

Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei, membri în cadrul comisiilor de analiză, implementare, monitorizare și soluționare a contestațiilor, beneficiază de majorarea salariilor de bază cu 30%, în perioada și conform activității desfășurate în cadrul Programului de finanțare «Electric Up»

Solicitanții pot beneficia de finanțare nerambursabilă obținută în cadrul Programului de finanțare în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis.

Suma necesară implementării Programului Electric Up este de maximum 626 milioane lei în primul ciclu de finanțare.

În scopul implementării Programului de finanțare Electric Up pentru perioada 2020—2027 se constituie comisiile de analiză, implementare, monitorizare și soluționare a contestațiilor, prin ordin al ministrului energiei.

Atribuțiile specifice, activitățile desfășurate de către comisii și alte reglementări administrative se aprobă prin ordin al ministrului energiei.

Ghidul de finanțare a Programului «Electric Up» se aprobă prin ordin al ministrului energiei și se publică pe pagina electronică a Ministerului Energiei.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus