Oferte locuri de munca top

Programul Anghel Saligny, aprobat de Guvern

Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” a fost aprobat în ședința de Giuvern de astăzi prin Ordonanță de Urgență (vezi fisier atasat mai jos).

La ședință nu au participat miniștrii de la USR PLUS, dar premierul Florin Cîțu a declarat că a fost întrunit cvorumul necesar.

Premierul a spus că programul a fost aprobat fără avizul Consiliului Economic și Social, fiind retras de la avizare.

Acest nou program guvernamental, despre care reprezentanții USR PLUS au spus că este PNDL 3, a produs o criză politică, punând în pericol coaliția de guvernare. USR PLUS a anunțat că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului din care face parte.

Bugetul acestui program este de 50 de miliarde de lei, iar perioada de implementare este între anii 2021 și 2028.

În cadrul acestui program vor putea fi realizate obiective de investiții noi, precum și intervenţii la construcţiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții:

* alimentări cu apă și stații de tratare a apei;

* sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;

* drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;

* poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;

* sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizație de construire valabilă.

Reevaluare de oferte pentru un contract rutier de 5 mil euro

Finanțarea programului se asigură din sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, din sume din bugetele locale alocate cu această destinație și din alte surse legal constituite.

După aprobarea noii ordonanțe, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Normelor metodologice pentru punerea ei în aplicare, beneficiarii, unitățile administrativ-teritoriale, vor depune cereri de finanțare, la Ministerul Dezvoltării, în format electronic.

 

Aproape 11 km DJ vor fi reabilitati cu peste 21 mil euro

 

Sus