Oferte locuri de munca top

Programe Operationale 2021-2027: Masuri pentru recuperarea intarzierilor

Mai multe măsuri concrete au fost luate pentru respectarea termenelor de evaluare și de contractare a proiectelor aferente Programelor Operaționale 2021-2027, precum și pentru recuperarea întârzierilor.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a elaborat calendarul de lansări pentru apelurile de proiecte, urmârindu-se ca majoritatea ghidurilor să fie publicate în dezbatere publică și apelurile de proiecte aferente acestora să fie lansate până la sfârșitul anului 2023.

Se estimează că până la finalul anului 2023 vor fi lansate 395 apeluri de proiecte în valoare de peste 21 miliarde euro, demarându-se astfel implementarea proiectelor și efectuarea primelor plăți către beneficiari.

Până în prezent au fost lansate în consultare publică ghiduri aferente a 144 apeluri de proiecte, în valoare totală de aproximativ 19 miliarde euro, din care 11 miliarde euro reprezintă contribuția UE.

Pentru apeluri de proiecte în valoare totală de 800 milioane euro vor putea fi depuse cereri de finanțare prin sistemul informatic dedicat, de la sfârșitul lunii iulie 2023 în domenii precum eficiență energetică, educație, infrastructură de transport, mobilitate urbană și biodiversitate.

În scopul limitării situațiilor de respingere a cererilor de finanțare pe baza unui formalism excesiv cum ar fi imposibilitatea de a mai solicita clarificări, au fost introduse limitări în ceea ce privește numărul de solicitări de clarificări.

În același timp, această prevedere instituie în sarcina AM/Ol responsabilități sporite în ceea ce privește modul de formulare și centralizare a eventualelor solicitări de clarificări (evitarea transmiterii de solicitări de clarificări succesive, dificil de urmărit și consumatoare de timp) pentru a asigura respectarea duratei maxime de finalizare a evaluării și semnare a contractelor de finanțare.

În acest sens, pentru apelurile de proiecte cu termen-limită de depunere, durata totală până la semnarea contractului de finanțare sau emiterea deciziei de finanțare nu poate depăși 180 de zile calendaristice calculate de la închiderea apelului de proiecte.

Strada dintr-un municipiu, supralargita cu aproape 9 mil euro

Pentru apelurile de proiecte cu depunere continuă fără termen-limită de depunere, durata totală până la semnarea contractului de finanțare sau emiterea deciziei de finanțare nu poate depăși 150 de zile calendaristice calculate de la depunerea cererii de finanțare.

Introducerea mecanismului de monitorizare bazat pe indicatori de etapă vine în sprijinul realizării finalităților de consolidare a capacității de monitorizare și de îmbunătățire a implementării proiectelor, indiferent de tipologia sau domeniul în care se implementează proiectele.

Planul de monitorizare care se realizează în etapa de contractare are la bază indicatorii de etapă propuși de beneficiar pe baza graficului de implementare și a tipologiei proiectelor / activităților care sunt verificați și validați de către AM/Ol.

Astfel, amble părți ale contractului/deciziei de finanțare participă și își asumă, în mod responsabil, indicatorii de etapă și planul de monitorizare.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus