Oferte locuri de munca top

Programe noi si mai putini bani la Dezvoltare, in ultima rectificare bugetara

Un buget mai scăzut și patru noi programe are Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform ultimei rectificări bugetare pentru acest an propusă de Ministerul Finanțelor.

Astfel, bugetul MDPLA va fi mai mic cu 42,7 milioane lei.

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la:

* cheltuieli de personal (-6 milioane lei)

* proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-36,7 milioane lei).

De asemenea, s-au asigurat fonduri pentru derularea proiectelor cu finanțare rambursabilă (+10,5 milioane lei) prin redistribuire de la active financiare (-10,5 milioane lei).

MDLPA urmează să fie autorizat să introducă următoarele programe noi la capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare publică, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”:

* „Programul privind Elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale și a Regulamentelor Locale de Urbanism”;

* „Programul de cofinanțare a hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren conform H.G. nr.932/2007”;

* „Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților conform O.U.G. nr. 53/2019”;

* „Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință, conform O.G. nr. 20/1994”.

Ordonanța de Urgență prin care urmează să fie realizată rectificarea bugetară se află în prezent în consultare publică.

Care a fost execuția bugetară pe primele zece luni ale anului 2021

Pe primele zece luni ale acestui an cheltuielile de investiții au fost mai mari cu 2,71 miliarde lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 38,19 miliarde lei, în creștere cu 7,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Se observă o creștere mai accentuată a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 53,09% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe primele zece luni ale anului 2021, cu 5,89 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus