Oferte locuri de munca top

Prognoze: sectorul constructiilor are perspective bune de crestere

Creșterea de anul acesta a sectorului de construcții, prognozată de CNSP, este mai mare cu 0,6 puncte procentuale faţă de cea estimată în precedenta prognoza din toamnă.

Astfel, Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează o creștere brută de 9,6%, a sectorului construcțiilor, conform celei mai recente prognoze.

Aceasta în condiţiile în care activitatea în sector a încetinit în a doua parte a anului trecut, iar un impuls susţinut a provenit din accesarea fondurilor europene.

Consumul privat, în scădere

O creştere mai modestă este aşteptată şi pe partea serviciilor, în special pe componenta de achiziţii de bunuri de către gospodăriile populaţiei. Pentru servicii, per ansamblu, modificarea descendentă a valorii adăugate brute s-a situat la 0,3 puncte procentuale.

În concordanţă cu aceste evoluţii, pe latura cererii, s-a prognozat o dinamică mai redusă în cazul consumului privat cu 0,7 puncte procentuale, dar şi în cazul formării brute de capital fix, unde dinamica anuală se situează cu 0,2 puncte procentuale sub estimarea anterioară.

În acest ultim caz, reducerea provine dintr-un import mai redus de echipamente, în timp ce componenta de construcţii este în uşoară creştere.

Totodată, a fost reevaluat impactul creşterii preţurilor la energie electrică şi gaze naturale asupra traiectoriei inflaţiei pe parcursul anului curent, ceea ce a condus la o prognoză în creştere a preţurilor de consum.

Evoluţiile viitoare indică o temperare a creşterii în luna februarie datorită intrării în vigoare a noilor reglementări privind nivelul plafonării cât şi cotele de consum, urmate de un vârf în luna aprilie. Creşteri de mai mică amploare sunt prevăzute şi în luna iulie şi la începutul sezonului rece.

Estimările indică o inflaţie la sfârşitul anului 2022 de 9,6%, corespunzător mediei anuale de 9,9% şi nu au luat în calcul alte măsuri de sprijin al populaţiei.

Creștere economică de 4,3%, mai mică decât estimările precedente

Pentru anul în curs CNSP prognozează un avans economic de 4,3%. Aceasta având în vedere evoluţia economiei sub impactul şocului inflaţionist din trimestrul IV 2021, precum şi apariţia valului 5 al pandemiei, cât şi continuarea crizei energetice, în special în prima parte a anului 2022.

Nivelul de 4,3% este în uşoară scădere comparativ cu prognoza de toamnă (4,6%).

Acest scenariu nu a luat în calcul declanşarea unui conflict determinat de tensiunile geopolitice de la graniţa cu Ucraina.

Ajustarea a luat în calcul menţinerea preţurilor pentru produsele energetice la un nivel ridicat, ceea ce ar afecta activitatea din industrie, în special cea chimică şi metalurgică, ramuri industriale energointensive.

Totodată, întreruperile în lanţurile de aprovizionare sunt estimate a continua, deşi perturbările pot fi de amplitudini mai reduse, dar vor continua să afecteze industria auto şi cea de echipamente electrice.

În aceste condiţii, pentru valoarea adăugată brută din industrie s-a estimat o majorare cu 4,1% în 2022, în scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de varianta din prognoza de toamnă.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus