Oferte locuri de munca top

Profitul ar putea fi redirectionat intr-un interval mai lung de timp

Companiile și persoanele fizice vor putea redirecționa într-un interval mai lung de timp o parte din impozitul pe venit/profit către beneficiari precum entități non-profit, instituții publice sau persoane fizice ce activează în diverse domenii.

Conform unei propuneri legislative votată ieri de Senat, redirecționările ar putea fi realizate oricând în intervalul de la 1 an la 7 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Astfel, a fost stabilit mai clar modul de calculare a sumei disponibile pentru sponsorizări (reprezentând suma sau partea din suma neutilizată în anul pentru care se declară impozitul pe profit din care se scad eventualele sume reportate aferente sponsorizărilor din anii anteriori), precum și faptul că aceasta va fi reglementată și utilizată în mod diferit.

Scăderea sumelor va fi posibilă exclusiv pentru sponsorizări efectuate din impozitul pe profit/venitul pe microîntreprinderi aferente anului 2021 (2021/2022 pentru firmele care optează pentru anul calendaristic diferit), respectiv trimestrului IV 2021 în cazul microîntreprinderilor.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, vor fi raportate numai pentru sponsorizări/ acte de mecenat/ acordarea de burse private efectuate/ înregistrate înainte de 1 ianuarie 2022, respectiv începerea anului fiscal 2022-2023, fără a depăși anul 2028.

Dincolo de acest orizont de timp, sponsorizările nu vor putea depăși partea prevăzută de lege din impozitul pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderilor achitat pe cele patru trimestre anterioare.

Astfel, se oferă o baza clară de calcul pentru sumele aflate la dispoziția contribuabilului pentru susținerea ONG-urilor/ acordarea de burse private, dar în același timp oferă organelor fiscale posibilitatea de a elabora scenarii rezonabile privind veniturile definitive ale bugetului de stat prin eliminarea posibilității reportării depașirilor pentru 7 ani, respectiv 28 de trimestre.

Sumele vor putea fi redirecționate prin completarea unui formular similar celui utilizat de persoanele fizice pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, fiind posibilă redirecționarea întregii sume unui singur beneficiar sau fracții din sumă mai multor beneficiari.

În baza acestor formulare, contribuabilul va completa o declarație recapitulativă, diferită de declarația informativă privind beneficiarii, tocmai pentru o mai bună urmărire a acestor sponsorizări, efectuate în anul depunerii declarației de impozit, aferent profitului obținut în anul anterior.

De asemenea, a fost introdus un principiu al anualizării impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, acestea putând dispune de o sumă anuală destinată sponsorizărilor echivalentă cu 20% din impozitul trimestrial achitat.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus