Oferte locuri de munca top

Produsul Intern Brut a crescut in primul trimestru

Produsul internet brut a crescut în primul trimestru al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată datele provizorii ale Institutului Național de Statistică.

Mai exact, creșterea a fost de 0,5%, pe seria brută, și de 2,2% pe serie ajustată sezonier.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2024 a fost de 424634,3 milioane lei preţuri curente, cu 0,7% mai mare faţă de trimestrul IV 2023.

Ca serie brută, produsul intern brut estimat pentru trimestrul I 2024 a fost de 348870,3 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,5% faţă de primul trimestru al anului trecut.

Potrivit INS, seria ajustată sezonier a PIB  trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2024, fiind înregistrate modificări faţă de varianta publicată la începutul lunii trecute.

Categorii de resurse

Comparativ cu varianta provizorie 1, dinamica PIB a crescut cu +0,4 puncte procentuale, iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu +0,5 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel:

– Construcțiile au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (-0,1%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat cu +0,1 puncte procentuale (de la 97,6% la 97,7%);

– Agricultura, silvicultura şi pescuitul nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a scăzut față de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 102,1% la 102%);

– Industria a înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (-0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,3 puncte procentuale (de la 98,9% la 99,2%);

– Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hoteluri şi restaurante, a crescut de la -0,4% la +0,1% între cele două estimări, ca urmare a majorării volumului de activitate cu +2,1 puncte procentuale (de la 98,3% la 100,4%);

– Informațiile și comunicațiile au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat față de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 102,0% la 101,9%);

– Intermedierile financiare şi asigurările au crescut de la -0,1% la 0%, între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (98,4%);

– Tranzacțiile imobiliare nu au contribuit la creșterea PIB (0%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (99,6%);

– Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activități de servicii suport au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (-0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat cu +0,1 puncte procentuale (de la 96,7% la 96,8%);

– Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială, de la +0,1% la 0%, iar volumul de activitate a scăzut cu -0,7 puncte procentuale față de estimarea anterioară (de la 100,9% la 100,2%);

– Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii nu au suferit modificări privind contribuția la creșterea PIB (+0,2%) între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (107,0% );

Volumul impozitelor nete pe produs a crescut cu 0,2 puncte procentuale în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), de la 106% la 106,2%.

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, diferențe semnificative ale contribuției la modificarea PIB între cele două estimări, au înregistrat:

– cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei de la +2,2% la +2,5%, ca urmare a creşterii volumului său cu +0,5 puncte procentuale de la 103,3% la 103,8%;

– cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la +0,3% la 0%, ca urmare a diminuării volumului său cu -3,8 puncte procentuale de la 103,9% la 100,1%;

– consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la +0,4 la -0,8%, ca urmare a scăderii volumului său cu -11,9 puncte procentuale de la 104,0% la 92,1%.

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iulie-august2024

Revista Arena Constructiilor iulie-august 2024

Sus