Oferte locuri de munca top

Producatorii de metale vor primi ajutor de stat

150 milioane de euro urmează să fie acordați în fiecare an industriilor energointensive din țara noastră, începând din 2022 până în anul 2031.

Banii vor fi acordați în cadrul unei noi scheme de ajutor de stat (proiect atașat).

Ajutoarele vor fi acordate sub forma unor subvenții financiare nerambursabile. Bugetul total estimat al schemei va fi de 1,5 miliarde euro, cu un buget anual estimat de maximum 150 milioane euro, respectiv echivalentul în lei a cotei de 15% din sumele obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Ajutorul de stat va fi plătit beneficiarului în anul următor celui în care suportă costurile, adică în anul t+1.

Doua poduri vor fi reabilitate cu 3,5 mil euro

Vor primi ajutor de stat companiile producătoare de aluminiu, plumb, zinc și cositor, metale feroase sub forme primare și de feroaliaje, cupru.

Astfel, conform proiectului, vor putea beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanțare, mai multe criterii de eligibilitate, printre care:

* dezvoltă operațiuni industriale active în unul din sectoarele și subsectoarele eligibile cuprinse:

– Metalurgia aluminiului

– Producția plumbului, zincului și cositorului

– Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

– Metalurgia cuprului

– Următoarele clase din sectorul fabricării gazelor industrial: Hidrogen și Compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor, etc.

* au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021 – 2030.

O multinationala din domeniul auto isi extinde spatiile de productie

O parte importantă din cheltuielile de producție în aceste sectoare de activitate o constituie costurile cu energia. De asemenea, industriile energointensive se caracterizează prin cicluri lungi de investiții și o proporție ridicată de costuri fixe, ceea ce face dificilă ajustarea producției, în cazul în care costurile inputurilor, cum ar fi energia, devin prea mari.

O altă caracteristică a industriei cu consum mare de energie este că majoritatea jucătorilor operează pe o piață globală, pentru care prețurile sunt stabilite pe plan internațional. De exemplu, pentru metalele neferoase prețul este stabilit global la bursa de metale neferoase din Londra (LME).

În România aceste companii contribuie anual cu aproximativ 6% la PIB-ul național (luând în considerare efectele economice directe, indirecte și induse). De asemenea, aceste societăți au contribuții mari la bugetul de stat, de peste 100 milioane euro (fără TVA anual, reprezentând impozite și taxe) și au un rol important în crearea de locuri de muncă (circa 200.000 de angajați direcți si indirecți).


Descărcați aici

Login Required

Sus