Oferte locuri de munca top

Producatorii de materiale de constructie vor primi 596 mil euro, fonduri nerambursabile

Ghidul solicitantului aferent schemei de ajutor de stat prin Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții a fost aprobat astăzi de Guvern. (fisier atasat la finalul stirii)

Prin acordarea de fonduri nerambursabile, guvernanții urmăresc ca prin creșterea producției interne de produse și materiale de construcții să reducă deficitul comercial provenit din importul de astfel de produse.

Totodată, vor să stimuleze investițiile în județele mai puțin dezvoltate.

În acest sens, prin schema de ajutor de stat, se finanțează, prin granturi, investiţii în active corporale și necorporale legate de:

* înființarea unei unităţi noi,

* extinderea capacităţii unei unităţi existente sau

* diversificarea producţiei unei unităţi prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate.

Schema de ajutor de stat este multianuală, respectiv pentru perioada 2023-2026, bugetul alocat acesteia fiind echivalentul în lei al sumei de 596 milioane euro.

Pentru anul 2024, bugetul alocat respectivei scheme este de 750 milioane lei.

Lucrari de constructii de 51 mil euro vor intra in licitatie

Ghidul solicitantului stabilește indicatorii cantitativi și calitativi aferenți investițiilor care vor fi realizate de beneficiari.

De asemenea, Ghidul clarifică mecanismul aferent obținerii acordului de finanțare și a mecanismului de plată al ajutorului de stat.

Sunt, totodată, stabilite situațiile și mecanismului privind revocarea acordului pentru finanțare și recuperarea ajutorului de stat

 

Descărcați aici Ghidul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus