Oferte locuri de munca top

Procedurile de retrocedare vor fi deblocate

Day 48/365O serie de măsuri necesare pentru deblocarea şi accelerarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist au fost adoptate miercuri de Guvern.

Actul normativ completează și clarifică anumite aspecte ale cadrului legislativ, astfel încât să poată fi deblocată soluționarea câtorva mii de dosare de retrocedare aflate în analiza Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor.

În prezent, după doi ani de activitate, la nivelul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor se constată un blocaj în soluționarea unor dosare, cauzat, în principal, de două aspecte:

* titularii unor dosare de despăgubire nu dețin documente care să ateste categoria de folosință a terenurilor solicitate, respectiv dacă la data preluării abuzive acestea erau terenuri agricole sau curți-construcții. În aceste condiții, deși în dosar se face dovada dreptului de proprietate și a întinderii acestuia, Comisia nu poate emite o decizie de validare pe motiv că astfel, ar acorda măsuri compensatorii peste limita de 50 de hectare de teren agricol, limită stabilită prin Legea 165/2013;

* pe de altă parte, există dosare în care, deși entitățile învestite de lege cu soluționarea notificărilor au propus acordarea de despăgubiri/măsuri compensatorii pentru construcții, Comisia nu poate lua o decizie deoarece documentele existente în dosare nu oferă suficiente elemente din care să reiasă suprafața și/sau alcătuirea construcțiilor.

Având în vedere aceste situații apărute în practică, Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern stabilește, în mod expres, faptul că sunt prezumate ca având categoria de curți-construcții, la data preluării abuzive, terenurile în suprafață de până la 1.000 mp, situate în mediul urban, și de până la 3.000 mp, situate în mediul rural, dacă pe acestea, la momentul preluării abuzive, existau construcții.

 

În urma identificării și centralizării suprafețelor din aproximativ 2.000 de dosare în care s-au solicitat documente în vederea stabilirii categoriei de folosință a terenurilor la momentul preluării abuzive, în aproximativ 80% dintre acestea, propunerile vizează acordarea de despăgubiri pentru suprafețe mai mici sau egale cu cele menționate.

De asemenea, pentru situația în care, din documentele existente la dosar nu reiese suprafața și/sau alcătuirea construcțiilor pentru care se propun măsuri compensatorii, se vor acorda despăgubiri pentru o suprafață construită de 21 mp, folosindu-se valorile minime din grila notarială aplicabilă spațiilor de locuit. Suprafața minimă de 21 mp reprezintă suprafața utilă a unei locuințe cu o cameră.

Totodată, actul normativ reglementează și o serie de aspecte procedurale. Astfel, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile ce au aparținut cultelor religioase și comunităților aparținând minorităților naționale din România (Comisia specială) își modifică componența prin cooptarea câte unui reprezentant al Instituției Prefectului și autorității publice locale. Aceștia se vor alătura reprezentanților ministerelor Culturii și Cultelor, Justiției, Finanțelor Publice, Secretariatului General al Guvernului și Cancelariei Primului-Ministru.

În prezent, la Comisia specială de retrocedare sunt în curs de soluționare aproximativ 10.600 de cereri depuse de către cultele religioase şi comunitățile minorităților naționale în perioada 2002-2006.

Sus