Oferte locuri de munca top

Procedura de atribuire va depinde si de valoarea proiectarii

În cazul achizițiilor publice, a fost introdus un nou criteriu pe baza căruia autoritățile contractante vor alege procedura de atribuire a contractelor pentru proiecte de investiții. Astfel, prin modificare făcută ieri de Guvern asupra normelelor metodologice de aplicare a legilor achizițiilor publice, noul criterie care se adaugăcelor existente este:

”valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, separată de valoarea estimată a contractului având ca obiect execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții, dacă se atribuie contracte sectoriale dinstincte de servicii de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului, respectiv de lucrări”.

În acest mod, autoritățile/entitățile contractante care decid să atribuie serviciile de proiectare aferente unui obiectiv de investiții separat de execuția lucrărilor pentru același obiectiv de investiții nu vor mai stabili valoarea estimată a achiziției prin cumularea valorilor estimate ale celor două tipuri diferite de contracte, alegând procedura de atribuire a fiecărui contract individual în funcție de valoarea estimată a serviciilor sau a lucrărilor care fac obiectul respectivului contract.

Guvernul a aprobat în ședința de ieri Modificările pentru Normele metodologice de aplicare pentru Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Acestea vin în urma discuțiilor dintre România și serviciile tehnice de specialitate ale Comisiei Europene.

 

 

 

Citiți și:

Cladire cu 14 niveluri, autorizata in Bucuresti

Incertitudinea ii face pe dezvoltatori sa nu isi mai asume riscul demararii unor noi proiecte

Blocuri mici, construite pe rand, unul cate unul

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

 

 

Sus