Oferte locuri de munca top

Probleme cadastrale in proiectarea si executarea unor lucrari rutiere

Au început lucrările de modernizare pe primul tronson al drumului județean DJ 503, limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele, km, tronsonul de pe raza comunei Slobozia din județul Argeș.

Pe parcursul elaborării proiectului tehnic s-au identificat suprapuneri/necorelări între limitele cadastrale ale drumului și ampriza drumului proiectat, respectiv suprapuneri ale proprietăților private peste limitele cadastrale ale drumului județean.

Prin urmare, în paralel cu elaborarea proiectului tehnic, a fost necesară și s-a început procedura de actualizare a documentațiilor tehnice cadastrale şi a cărților funciare existente, aferente şi adiacente drumului DJ 503 pe teritoriile comunelor Slobozia, Mozăceni, Negraşi, Teiu, Rociu, Oarja, Suseni şi Căteasca.

Tocmai de aceea a fost necesar ca proiectarea și execuția lucrărilor să se realizeze pe tronsoane.

Proiectul de asfaltare a DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele în lungime de 42,034 km se va desfășura pe o perioadă de doi ani.

Valoarea totală a contractului este de de circa 91,23 milioane lei, inclusiv TVA.

De realizarea proiectului se ocupă asocierea al cărei lider este General Trust Argeș SRL.

“DJ 503 este unul dintre cele mai importante proiecte cu finanțare europeană derulate de Consiliul Județean Argeș. (…) Acum lucrările pare că merg bine, constructorul ne-a informat că zilnic are pe șantier 40 – 45 de muncitori”, a declarat președintele C.J. Argeș, Ion Mînzînă.

Lucrările de execuție sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Sunt prevăzute lucrări de modernizare, respectiv:

* asfalt pe întreaga lungime a drumului,

* lucrări de reabilitare la următoarele poduri: pod km 105+223 – râul Mozacu în localitatea Mozăceni, pod km 134+561- râul Neajlov la Oarja, pod  km  137+100  -Valea Rogoz  la  Oarja,

* execuția de podețe accese la proprietăți,

* trotuare în interior localităților,

* podețe pentru asigurarea continuității scurgerii apelor,

* amenajare intersecții cu drumurile laterale,

* semnalizare rutieră pe verticală şi orizontală,

* șanțuri betonate în intravilan și șanțuri de pământ în extravilan,

* 14 stații de autobuz noi,

* lucrări de mutări și protejări rețele (electrice, telecomunicații, gaze).

Tronsoanele sunt:

* Tronson  I – km 97+856 – km 102+340, L= 4,484 km (U.A.T. Slobozia)

* Tronson II -km 102+340 – 112+646, L = 10,306 km (U.A.T. Mozăceni, U.A.T . Negrași)

* Tronson III – km 112+646 – 130+953, L= 18,307 km    (U.A.T . Teiu,  U.A.T. Rociu, U.A.T . Suseni)

* Tronson IV – km 130+953 – 140+307, L = 9,354 km (U.A.T . Oarja, U.A.T. Căteasca)

Începerea  execuției pentru tronsoanele următoare ce parcurg comunele Mozăceni, Negraşi, Teiu, Rociu, Suseni, Oarja şi Căteasca se va face pe măsura realizării proiectului tehnic de execuție.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus