Oferte locuri de munca top

Primii pasi pentru construirea noului spital judetean Sibiu

A fost transmis proiectul de autorizare a construcțiilor pentru construirea noului spital județean către CJ Sibiu. Documentația va fi înaintată spre verificare unor specialiștii contractați recent de CJ Sibiu.

Echipa de proiectanți din cadrul asocierii de firme este compusă din Popaescu &co SRL – Egis România SA – Geo Arc SRL –  Studio Sqm SRL – Api Arhitekti d.o.

Totodată, CJ Sibiu a semnat ieri contractul privind serviciile de verificare tehnică de calitate a proiectului de autorizare a construcției, a proiectului tehnic și al detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu”.

La licitație au participat trei operatori economici, iar în urma finalizării evaluării ofertelor a fost desemnată câștigătoare Asocierea MRD Instal (lider de asociere) – Medinstal Proiectare Instalații Protecția Mediului SRL din Cluj.

Contractul se va derula până la finalizarea lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții amintit.

Echipa de specialiști cuprinde verificatori legal atestați cu activitate în construcții, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor.

Aceștia vor realiza verificări la toate documentațiile emise în vederea construirii noului spital județean.

La finalizarea verificărilor, documentația, împreună cu toate avizele solicitate conform certificatului de urbanism, vor fi transmise către Primăriei Municipiului Sibiu în vederea emiterii autorizației de construire.

Valoarea contractului de verificare tehnică de calitate este de 445.000 lei fără TVA, cu aproximativ 35% mai puțin față de valoarea estimată – 678.090 fără TVA.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus