Oferte locuri de munca top

Primele dosare aprobate pentru Casa Eficienta Energetic

Au fost aprobate primele dosare depuse pentru a obține finanțare prin programul guvernamental Casa Eficientă Energetic, lansat în vara anului trecut.

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că suma totală din dosarele aprobate se ridică la puțin peste 3,2 milioane lei.

Pentru acest program, sesiunea de înscriere este în derulare, persoanele fizice putând accesa programul prin înscrierea în aplicația informatică: https://cee.afm.ro/.

Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 70.000 lei, inclusiv TVA pentru fiecare proiect, fără a depăşi 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale investiţiei.

Programul vizează creşterea performanţei energetice şi/sau utilizarea energiei din surse regenerabile în locuinţele unifamiliale existente, situate într-o construcţie având regim de înălţime de cel mult 3 niveluri (exemplu: S/D+P+1E, P+2E sau P+1+M).

Finanţarea se acordă doar pentru cheltuieli efectuate în cadrul locuinţelor existente.

Nu se acordă finanţare imobilelor aflate în construcţie.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului sunt:

  1. a) achiziţia, montajul şi execuţia lucrărilor pentru:

reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:

* înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv montarea de grile higroreglabile;

*  izolarea termică a elementelor de construcţie exterioare opace (pereţi exteriori, terase, învelitoarea şarpantei şi alte elemente similare);

* izolarea termică a planşeului peste sol şi/sau peste ultimul nivel al clădirii;

  1. b) instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire şi de preparare şi utilizare a apei calde de consum:

– cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepţia aparatelor de tip aer-aer (aparate de condiţionare a aerului);

– panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice;

– sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum şi cele bazate pe gazificarea deşeurilor menajere (resturi alimentare, dejecţii animaliere şi umane etc.) şi nemenajere din locuinţele unifamiliale (resturi lemnoase, peleţi de natură lemnoasă, peleţi de natură agricolă);

– sisteme de încălzire/răcire cu schimbare de fază;

– sisteme de producere a biogazului din deşeuri menajere organice generate de locuinţele unifamiliale;

– izolarea termică a conductelor de distribuţie şi a unităţilor de acumulare;

– dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum;

– dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalaţiei interioare (corpuri de încălzire, încălzire prin pardoseală, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură şi alte elemente similare din componenţa instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum);

– programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de încălzire şi răcire;

  1. c) achiziţionarea şi montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, cu o eficienţă de minimum 75%, inclusiv programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de ventilare;

d)cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în:

– înlocuirea corpurilor şi/sau surselor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;

– utilizarea senzorilor de mişcare/prezenţă, acolo unde aceştia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) şi dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat, inclusiv programatoare orare;

  1. e) elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;
  2. f) cheltuieli aferente altor intervenţii ocazionate de implementarea măsurilor menţionate mai sus:

– creşterea etanşeităţii la aer a anvelopei clădirii şi la montarea tâmplăriei termoizolante;

– asigurarea continuităţii stratului etanş la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;

– repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

– demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

– repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

  1. g) elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; Autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 2.500 lei, inclusiv TVA.

Cheltuielile pentru activităţile realizate în regie proprie nu sunt eligibile.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus