Oferte locuri de munca top

Primariile vor produce si comercializa energie din surse regenerabile

Autoritățile locale sunt sprijinite financiar de stat ca să producă și să comercializeze energie din surse regenerabile.

Astfel, a intrat în vigoare schema de ajutor de stat pentru autorităților publice locale dedicată promovării producției de energie din surse regenerabile, în vederea comercializării. Schema va fi valabilă până la 28 februarie 2023.

Finanțarea va putea fi accesată de unitățile administrativ-teritoriale cu condiția depunerii la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a unei cereri de finanțare pentru acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor.

Noi pasi pentru realizarea unui parc fotovoltaic de peste 77MW

Prezenta schemă se aplică atât instalațiilor noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie, cât și reabilitării unor instalații existente. Nu se acordă finanțare pentru instalațiile de cogenerare/trigenerare.

Proiectele trebuie să vizeze investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei), destinată comercializării.

În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea următoarelor surse: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energie hidraulică, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz.

Bugetul total estimat alocat al schemei este de 250 milioane de euro. Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de maximum 40.

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și are o valoare minimă de 5 milioane euro și o valoare maximă de 15 milioane de euro.

Intensitatea ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat este de 30% din costurile eligibile.

Parc eolian de 64 MW, in planul unor investitori straini

Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevăzut de prezenta schemă, solicitantul va depune o cerere standard de finanțare prin intermediul platformei IMM-Recover.
Evaluarea, selecția, contractarea proiectelor, precum și soluționarea contestațiilor se realizează tot în cadrul platformei. Plata ajutorului de stat se face sub forma rambursării cheltuielilor efectuate de către beneficiari, cu condiția respectării cerințelor de eligibilitate a cheltuielilor specifice fondurilor structurale.

Fondurile alocate în cadrul schemei de ajutor de stat sunt asigurate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014—2020, din surse alocate în cadrul Fondului de coeziune.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus