Solplanet x AeroFix

Primariile vor primi imprumuturi de 700 mil lei

Până la 700 de milioane de lei vor putea fi fi accesați de către primării în cadrul unui împrumut pentru plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație. Aceasta potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență, aflat în prezent în consultare publică.

Unitățile administrativ-teritoriale vor putea solicita în acest an contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 700 milioane lei. Suma va fi direcționată pentru plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație.

Unitățile administrativ-teritoriale vor putea contracta împrumuturile numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, şi numai dacă la data depunerii documentației nu prezintă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Data limită pentru depunea documentelor în vederea contractării împrumutului este stabilită pentru 31 iulie 2019.

Unitățile administrativ-teritoarele, beneficiare ale împrumuturilor, se vor asigura că subvențiile vor fi acordate operatorilor economici din sectorul termoficării în baza schemelor de ajutor de stat care respectă legislația în materie.

Împrumutul poate fi accesat în următoarele condiții:

a)rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Marja se stabileşte astfel:

* 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;

* 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;

* 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;

* 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 15 de ani, inclusiv;

* 3,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 15 şi 20 de ani, inclusiv;

  1. b) perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
  2. c) limita de îndatorare: 30%;
  3. d) termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute de lege, pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 31 iulie 2019.

Rambursarea împrumuturilor se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

 

Descărcați aici Proiectul OUG

 

 

 

 

 

Citiți și:

Mare parc logistic, in pregatire pe un teren de peste 20 ha

Cu cat a fost majorata valoarea estimata a unui mare proiect rutier

In vara va demara un proiect ce va avea 600 de case

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus