Oferte locuri de munca top

Primariile si consiliile judetene vor putea face cai ferate impreuna cu CFR

Primariile și consiliile județene vor putea realiza parteneriate cu CFR SA pentru implementarea proiectelor de infrastructură feroviară.

Astfel de parteneriate vor putea fi realizate de către unitățile administrativ-teritoriale (U.A.T.) și, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară (A.D.I.). (norme atașate la finele știrii)

Acestea vor trebui să dovedească necesitatea și oportunitatea proiectului propus a fi dezvoltat în parteneriat.

Totodată, vor trebui să demonstreze că au capacitatea de implementare, derulare și administrare a proiectelor.

Contractele de activitate locală vor fi semnate de C.F.R. S.A. cu U.A.T. sau, după caz, asocierea de U.A.T.-uri sau A.D.I..

Partenerii companiei naționale vor putea participa la procesul de elaborare și avizare a documentațiilor tehnico-economice; la elaborarea documentațiilor de achiziții publice în comun; la derularea în comun procedurilor de achiziții publice; la supervizarea activităților prestate de operatorii economici câștigători ai procedurilor; la participarea în comisiile de recepție.

Materiale de constructii: dupa usoare ieftiniri continua seria scumpirilor

Compania națională va putea pune la dispoziția parteneriatului specialiști din rândul personalului propriu pentru coordonarea tehnică a proiectelor și constituirea punctelor de contact.

Normele metodologice mai stabilesc încă două tipuri de parteneriate, și anume:

* Parteneriate pentru implementarea de proiecte pe bunurile proprietate publică a Statului Român, concesionate companiei naționale, altele decât elementele constitutive ale infrastructurii feroviare publice

* Parteneriate pentru implementarea de proiecte, care implică bunuri imobile aflate în proprietatea privată a administratorului infrastructurii feroviare publice și, după caz, societăților naționale.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus