Oferte locuri de munca top

Primariile se vor putea imprumuta de la banci, mai simplu

Pentru ca primăriile să poată solicita mai repede împrumuturi bancare, Guvernul pregătește măsuri de simplificare a conţinutului documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizării contractării sau garantării de finanţări rambursabile.

Astfel, vor fi eliminate documentele care “nu servesc fundamentării deciziei CAÎL”. (Comisia de autorizare a împrumuturilor locale), după cum reiese dintr-un proiect de HG intrat în dezbatare publică.

Proiectul propune eliminarea unor documente, cum sunt ultimul buget local aprobat pentru anul în care se solicită autorizarea și contul de execuție a bugetului local la finele lunii precedente celei de solicitare a autorizării.

Oficialii susțin că datele cuprinse în aceste documente nu influențează determinarea gradului de îndatorare, unul dintre criteriile de analiză ale CAÎL, în baza cărora se emite avizul de contractare sau garantare a finanțărilor rambursabile.

Totodată, se propune ca în locul situaţiei financiare privind contul de execuţie a bugetului local pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile să se depună doar contul de execuție a bugetului local –Venituri pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării finanțării rambursabile, document necesar calculării veniturilor proprii pentru determinarea gradului de îndatorare a bugetului local.

Întrucât din acest document nu se poate determina eventualul deficit al secțiunii de funcționare la finele anului anterior, este necesară cuprinderea în documentația pentru obținerea avizului CAÎL a unei declarații a ordonatorului principal de credite din care să rezulte că unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu înregistrează deficit al secțiunii de funcționare la finele anului anterior solicitării.

Proiectul de HG propune stabilirea datei de 31 august a fiecărui an ca termen până la care ordonatorul principal de credite poate solicita CAÎL reautorizarea pentru anul sau anii următori, cu încadrarea în limitele anuale, a sumelor care nu pot fi trase în anul curent din finanțarea rambursabilă contractată.

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus