Solplanet x AeroFix

Primariile pot reduce impozitul pe cladiri

Pentru acordarea posibilității autorităților publice locale de a adopta hotărâri privind reducerea impozitului pe clădiri sau scutirii de la plata taxei pe clădiri, un nou proiect de Ordonanță de Urgență propune:

* stabilirea termenului de 2 decembrie 2020 până la care autoritățile publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu până la 50% și a scutirii de la plata taxei lunare pe clădiri;

* stabilirea termenului de 21 decembrie 2020 până la care proprietarii clădirilor, respectiv concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligația să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a acestor facilități.

De asemenea, proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice.

În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă și/ sau alertă, din declaraţia pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:

* au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și/ sau alertă;

* cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.

Scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi HORECA

Scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi datorat de operatorii economici care desfășoară activitate în domeniul HoReCa ar putea fi prelungită. Această facilitate, instaurată în starea de urgență, urmează să fie prelungită până la sfârșitul anului acesta, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență.

Astfel, contribuabilii care datorează acest impozit vor recalcula impozitul datorat pentru anul 2020. Modul de calcul propus este următorul: împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile rămase până la sfârsitul anului 2020 și a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut de OUG nr. 99/2020, precum și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parţial, ca urmare a stării de urgenţă, după caz.

Contribuabilii care au depus declarația fără aplicarea noii măsuri, au posibilitatea depunerii unei declarații rectificative, având în vedere faptul că primul termen de plată a impozitului specific aferent semestrului I este 25 octombrie 2020.

Această propunerea a fost înaintată întrucât impozitul specific datorat de societățile care operează în domeniul HoReCa este stabilit în funcție de indicatori cantitativi privind suprafața aferentă locației, numărul unităților de cazare, sezonalitate, rangul localității etc. și nu în funcție de veniturile realizate.

 

Descărcați aici Proiectul OUG

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus