Oferte locuri de munca top

Primariile pot accesa fonduri pentru iluminatul public eficient

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a variantei finale a Ghidului de finanțare se trece la organizarea sesiunii de finanțare pentru programul de eficiență energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public.

Unitățile administrativ-teritoriale vor putea depune documentațiile pentru a participa în program.

Prin acest program guvernamental vor fi înlocuite corpurile de iluminat ce au un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED. De asemenea, vor putea fi achiziţionate şi instalate sistemele de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii.

Finanțarea din fonduri europene va ajunge la circa 700 de localități din țară.

Programul este multianual, iar bugetul stabilit pentru 2020 este de 384 milioane lei.

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli:

* cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile cumulat, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază.

* cheltuieli cu consultanța sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază.

* cheltuielile pentru investiţia de bază: achiziţionarea și instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată; achiziționarea și instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiție;

* taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți. Finanțarea se acordă în funcție de categoria unității administrativ-teritoriale , după cum urmează:

* unitate administrativ-teritorială cu o populație de până la 4.000 locuitori – 500.000 lei;

* unitate administrativ-teritorială cu o populație de peste 4.001 locuitori – 1.000.000 lei.

Dosarul de finanţare se depune la registratura Administraţiei Fondului pentru Mediu, în original, în plic sigilat, acesta având menționate următoarele informaţii:

* denumirea şi adresa completă ale solicitantului;

* titlul: „Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public“;

* sesiunea de depunere.

Dosarul poate fi transmis și prin e-mail, scanat, într-o singură arhivă.

Descărcați aici Ghidul de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

 

 

 

 

 

Citiți și:

Terenuri de peste 5 ha, comasate pentru functiuni industriale

Proiect pentru nou supermarket in Bucuresti

Ansambluri cu aproape 30 de case, in pregatire in Capitala

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

 

Sus