Oferte locuri de munca top

Primariile nu pot plati reabilitarea termica a blocurilor din programul national

Primăriile nu pot onora contractele de lucrări pentru creșterea performanței energetice a blocuri de locuințe incluse în Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor, din cauza lipsei fondurilor de la bugetul de stat.

În prezent este imposibilă implementarea Programului național ca urmare a unor neconcordanțe dintre cadrul legislativ privind derularea Programului și cadrul legislativ financiar instituit de legea bugetară anuală în anul 2018.

Imposibilitatea se va menține câtă vreme prin legea bugetară nu se vor prevedea creditele aferente programului multianual, susțin reprezentanții Ministerului Dezvoltării care au inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență pe această temă.

Inițiatorii proiectului spun că se impune o intervenție legislativă de urgenţă pentru instituirea de norme tranzitorii în temeiul cărora să poată fi derulat Programul în anul 2018, menținându-se, în acest an, caracterul anual al programului și modul de derulare a acestuia conform cadrului legal existent anterior intrării în vigoare a Legii nr. 231/2017.

Astfel, cota-parte care se alocă de la bugetul de stat pentru finanțarea și finalizarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe va fi de 50%. Este vorba de blocurile cuprinse în Programul național privind creșterea performanței energetice, începând cu anul 2009, care nu au fost recepționate.

Cota se calculează în baza documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie elaborate de coordonatorii locali și indicatorilor tehnico-economici aprobați, la data introducerii în program, prin excepție de la prevederile art. 13 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Această noua prevedere a fost inclusă în proiectul de Ordonanță de Urgență pentru completarea Legii 231/2017 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Proiectul mai prevede că pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale încheie contracte de finanțare anuale cu autoritățile administrației publice locale care au alocate fonduri de la bugetul de stat.

Ulterior, Ministerul Dezvoltării va face propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de stat pe anul 2019 a creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru program multianual.

Începând cu anul 2019, pentru blocurile de locuințe cuprinse în Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, care nu au fost recepționate, Ministerul Dezvoltării încheie cu autoritățile administrației publice locale contracte de finanțare multianuale.

Blocurile de locuințe precum și locuințele unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice introduse în Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe se realizează cu respectarea prevederilor Legea nr. 231/2017.

În vederea fundamentării bugetului de stat pentru anul următor, pentru alocarea sumelor necesare în vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale și finalizării blocurilor de locuințe cuprinse în Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile administrației publice locale transmit Ministerului Dezvoltării necesarul sumelor de la bugetul de stat în vederea finalizării acestora, în limita a 50% din valoarea aprobată anterior, sau, după caz, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de certificatele de performanță energetică elaborate inițial și după executarea lucrărilor de intervenție, însoțite de procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

În situația în care autoritățile administrației publice locale nu răspund în termen de 30 de zile blocurile de locuințe se elimină din Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

 

Descarcati aici proiectul OUG

 

 

 

 

Puteti trimite, pana pe 13 mai, observatii si propuneri catre Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura din Ministerul Dezvoltarii, la adresa de e-mail alina.savescu@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372-114.549.

 

Citiți și:

In cateva zile va fi emisa autorizatia de construire pentru un mare ansamblu rezidential

Construirea unui ansamblu rezidential ar putea demara vara aceasta in Sectorul 1

135 mil euro pentru un judet din centrul tarii

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 2/ aprilie 2018cop-1-mare

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

ac1-mare

 

Sus