Oferte locuri de munca top

Prima cerere de plata din PNRR a fost autorizata

Comisia Europeană a autorizat plata primei cereri din cadrul PNRR, ce aduce României 2,6 miliarde de euro pentru revitalizarea economiei. În această tranșă sunt luate în considerare sumele din prefinanțare deja primite de România.

Decizia prevede aprobarea primei tranșe a sprijinului nerambursabil, în valoare de 2.037.146.414 euro.

În conformitate cu Acordul de finanțare încheiat între Comisie și România, suma de 264.829.034 euro se utilizează pentru lichidarea prefinanțării contribuției financiare, iar suma de 1.772.317.380 euro se acordă României prin plătirea acestei sume în contul bancar indicat în Acordul de finanțare.

De asemenea, decizia prevede aprobarea primei tranșe a sprijinului sub formă de împrumut, în valoare de 907.669.494 euro .

Suma de 117.997 034 euro se utilizează pentru lichidarea prefinanțării împrumutului, iar suma de 789.672.460 euro se acordă României prin plătirea acestei sume în contul bancar indicat în Acordul de împrumut.

Astfel, efectuarea plății pentru prima cerere de plată a celor aproximativ 3 miliarde de euro din care 2,03 miliarde euro, va avea loc în următoarele zile, reprezentând sprijin financiar nerambursabil și 0,90 miliarde euro sprijin sub formă de împrumut vor susține investițiile și reformele asumate de România.

Oferta unui mare constructor va fi reevaluata intr-un contract rutier

Parcursul primei cereri de plată

Comisia a furnizat comisiei competente a Parlamentului European o prezentare generală a constatărilor sale preliminare privind atingerea în mod satisfăcător a jaloanelor și a țintelor relevante. Ulterior, Comitetul economic și financiar a fost de acord cu evaluarea preliminară pozitivă a Comisiei și a fost de părere că România a atins în mod satisfăcător toate jaloanele și țintele aferente cererii de plată. În evaluarea sa, Comisia a ținut seama de avizul Comitetului Economic și Financiar.

Amintim faptul că prima cerere de plată, transmisă la 31 mai 2022, a cuprins cele 21 de țintele și jaloanele aferente trimestrului IV din 2021. Odată cu transmiterea cererii de plată au fost transmise Comisiei toate documentele justificative privind îndeplinirea satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor, aceasta fiind o condiție obligatorie. În total au fost încărcate în sistemul electronic al Comisiei 180 de documente justificative aferente jaloanelor/țintelor incluse.

Următoarea cerere de plată pentru decontarea fondurilor alocate României prin PNRR va avea o valoare totală de 3,2 miliarde euro din care 2,1 milioane euro sprijin financiar nerambursabil și 1,09 milioane euro sprijin sub formă de împrumut și vizează îndeplinirea a 51 de jaloane/ținte aferente trimestrului I 2022 și trimestrului II 2022.

România beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea PNRR, din care granturi în valoare de aproximativ 14,2 miliarde euro și împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro.

Pentru implementarea PNRR, România a încasat deja două tranșe de prefinanțare în valoare cumulată de 3,79 miliarde euro, în decembrie 2021 și în ianuarie 2022.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus