Oferte locuri de munca top

Prim pas pentru un important drum de legatura

Încep pregătirile pentru realizarea drumului care va face legătura cu Drumul Expres Valahia, Autostrada A1-Ploiesti cu Drumul Național DN71, ocolind municipiul Târgoviște pe la Vest.

Proiectul este în etapa în care sunt căutați proiectanți pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Contractul are o valoare estimată de 3,47 milioane lei fără TVA și pentru atribuirea lui Județul Dâmbovița a lansat o procedură de achiziție publică.

Drumul de legătură va asigura accesul rapid al locuitorilor zonei Târgoviște, Aninoasa, Doicești, Sotanga, Teis, Priseaca, Viișoara, dar și al turiștilor către zona industrială, reprezentanțe auto, spații comerciale, pecum și pentru tranzitarea zonei.

Având în vedere condițiile naturale și teritoriul pe care se propune desfășurarea traseului Variantei Ocolitoare a Municipiului Targoviste, vor fi prevăzute lucrări specifice care să asigure continuitatea traseului, stabilitatea și siguranța în exploatare – pasaje, poduri, podețe, lucrări de consolidare, relocări și protejări ale rețelelor și utilităților existente.

Varianta Ocolitoare a Municipiului Targoviste va asigura accesul autovehiculelor atât la intrare, cât și la ieșirea pe drumurile pe care le intersectează, prin sensuri giratorii sau noduri rutiere.

Prin realizarea obiectivului de investiții se vor îmbunătăţi condiţiile de trafic rutier şi va creşte calitatea vieţii locuitorilor în zonele apropiate acestuia.

Oferta câștigătoare va fi selectată în baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”.

De asemenea, vor fi evaluate în baza a trei factori, anume prețul ofertei (40%), experiența anterioară a ofertantului (40%) și demonstrarea unei metodologii de lucru (20%).

Finanțarea este asigurată de la bugetul local.

Durata contractului este de 18 luni.

Ofertele pot fi depuse până la 26 octombrie 2021.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus