Oferte locuri de munca top

Previziuni: Ce industrii scad sau cresc in trimestrul III

Producţia industrială va scădea cu 2,9%, la nivelul celui de-al treilea trimestru al anului curent, comparativ cu perioada similară, după cum prognozează Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

În condiţiile unei posibile scăderi de 21,2% în volum a cifrei de afaceri pe piaţa internă, respectiv a unei creşteri mai reduse, de 1,9%, a cererii externe, se estimează ca cifra de afaceri pe total industrie să se diminueze cu 14,5%.

Stocurile de produse finite sunt prevăzute să se menţină la valori ridicate (+34,5%, în cel de-al treilea trimestru al acestui an), dar în uşoară diminuare, comparativ cu trimestrul II al anului curent, când plusul de stocuri era cu peste 40% mai ridicat.

Numărul mediu de salariaţi se apreciază că va rămâne constant, temporizând tendinţa de reducere din primul semestru al acestui an.

În aceste condiţii, se estimează o reducere de 3,2% a productivităţii muncii, scădere mai amplă după diminuarea de 1,8% din trimestrul II 2022.

Constructii desfiintate, de pe un teren de peste 18 ha

În lunile iulie – septembrie comparativ cu perioada similară a anului trecut sunt estimate următoarele evoluții:

* Ramuri pentru care se aşteaptă o scădere mai mare de 10%:

– industria metalurgică;

– fabricarea substanţelor şi a produselor chimice;

– prelucrarea lemnului.

* Ramuri pentru care se aşteaptă o scădere între 10% şi 5%:

– fabricarea de mobilă;

– activităţi de servicii anexe extracţiei;

– fabricarea echipamentelor electrice;

– fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

– fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

– fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

– fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

– fabricarea produselor textile;

– industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal.

* Ramuri pentru care se aşteaptă o scădere între 5% şi 0%:

– industria energetică;

– alte activităţi industriale; – alte activităţi extractive;

– fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

– extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

– industria alimentară.

* Ramuri pentru care se aşteaptă o creştere între 0% şi 5%:

– fabricarea băuturilor;

– fabricarea autovehiculelor de transport rutier;

– fabricarea altor mijloace de transport.

* Ramuri pentru care se aşteaptă o creştere între 5 şi 10%:

– extracţia cărbunelui superior şi inferior;

– fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente;

– tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor;

– fabricarea produselor din tutun;

– tăbăcirea şi finisarea pieilor.

* Ramuri pentru care se aşteaptă o creştere între 10 şi 22%:

– extracţia minereurilor metalifere;

– fabricarea produselor farmaceutice de bază.

* Ramuri pentru care se aşteaptă o creştere de peste 22%:

– repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor;

– fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului.

Un mare ansamblu imobiliar urmeaza sa fie edificat in Bucuresti

Prețuri de producție mai mari cu 47,33% față de trimestrul II 2022

Costurile de producție sunt așteptate să evolueze într-un ritm ascendent în cel de-al treilea trimestru al anului curent, conform estimărilor agenţilor economici din sectorul industrial.

În contextul dat, în trimestrul III 2022, comparativ cu trimestrul similar, preţurile producţiei industriale se estimează să înregistreze în continuare un nivel ridicat şi anume o creştere de 50,2%.

Această creștere va fi determinată atât de majorările de pe piaţa internă (64,8%), cât şi cea externă (24,7%).

La nivel de nouă luni, preţurile producţiei industriale vor creşte cu 48,0%, comparativ cu perioada ianuarie – septembrie 2021.

Sus