Oferte locuri de munca top

Prevederi noi privind normele de securitate in munca

Mai multe modificări legate de securitatea și sănătatea în muncă vor fi aprobate astăzi de către Guvern.

Acestea au fost necesare ca urmare a schimbărilor ce au loc pe piața muncii și a situațiilor identificate în procesul de implementare a semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate.

Astfel, instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății va putea fi realizată în fomat electronic. În acest caz, fișa de instruire trebuie să fie semnată de către toate persoanele implicate în procesul de instruire, cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

Noile modificări prevăd că angajatorul trebuie să anunțe autoritățile privind accidentul de muncă în maxim 24 de ore de la producerea evenimentului.

Altă măsură stabilește că cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă va fi efectuată de angajatorul la care este angajată victima, angajator care suportă și cheltuielile necesare prelevării, analizării probelor și efectuării expertizelor în vederea cercetării.
Comunicarea evenimentelor suferite de lucrători ai unor angajatori români aflați în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu, produse în afara granițelor țării se va transmite la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia se află sediul social al angajatorului.
De asemenea, se va modifica de la 7 la 30 de zile, numărul de zile pentru cercetarea bolii profesionale realizată de medicul specialist de medicina muncii din cadrul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București având în vedere dificultatea procurării documentelor necesare cercetării.

 

Descărcați aici toate modificările aduse Normelor Metodologice

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus