Oferte locuri de munca top

Prevederi eliminate din legea privind eficienta energetica

Mai multe prevederi vor fi eliminate din cadrul legii privind eficienţa energetică, pentru a alinia legislația română cu cea europeană.

Astfel, din cadrul Legii nr. 121/2014 va fi eliminată prevederea prin care ANRE aproba prin ordin reguli privind stabilirea ordinii de merit a producătorilor de energie electrică ce beneficiază de acces prioritar.

Totodată, la acordarea accesului prioritar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență sau la dispecerizarea acesteia, ANRE nu va mai stabili ierarhii între diferitele tehnologii de producere a energiei electrice din surse regenerabile și cogenerare de înaltă eficiență, precum și între producătorii care utilizează aceeași tehnologie din aceste surse.

De asemenea, operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție, atunci când asigură dispecerizarea producătorilor de energie electrică din rețeaua proprie, nu vor mai avea următoarele obligații:

– garantarea transportul și distribuția energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență;

– asigurarea accesului prioritar sau garantat energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, conform reglementărilor în vigoare;

– obligația de a dispeceriza cu prioritate energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, în condiții de siguranță în funcționare a sistemului electroenergetic național.

Astfel, printr-o nouă Ordonanță de Guvern va fi asigurată conformarea cu prevederile Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 158 din 14 iunie 2019.

 

 

Citiți și:

Campus universitar, infrastructura rutiera si de transport public, in apropierea Capitalei

In martie va demara prima etapa a unui mare proiect rezidential

Patru noi blocuri turn, in planurile unui dezvoltator local

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus