Solplanet x AeroFix

Preturile lemnului, sub influenta noilor prevederi

Mai multe modificări vor fi aduse de către Guvern astăzi Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Acestea urmăresc valorificarea superioară a masei lemnoase, sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase și prioritizarea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii populației.

Operatorii din domeniu susțin că noile modificări vor conduce la suspendarea aplicării amenajamentelor pentru 50-70% din păduri, cu efecte imediate în amplificarea blocajelor pentru  punerea pe piață a masei  lemnoase.

Va prezentăm în continuare câteva dintre modificări (lista completă o găsiți atașată la finele articolului).

Astfel, preţul de pornire la licitaţie/negociere se va fundamenta pe principiile economiei de piaţă, corelat cu condiţia de livrare, pe fiecare lot/piesă personalizată, pentru volumul brut și nu separat volum net şi coajă, așa cum este în prezent.

Modificarea este determinată de faptul că, în SUMAL 2.0, se urmărește trasabilitatea materialelor lemnoase până la nivel de subprodus.

Prevederile se completează cu sintagma „de lucru” care este necesară întrucât doar lemnul de lucru trebuie să fie prelucrat în produse semifinite sau finite.

Vânzarea lemnului de foc, care este și lemn rotund, nu trebuie restricționată.

Cinci blocuri noi, in cadrul unui ansamblu de langa Bucuresti

Se reglementează posibilitatea ca pentru situații deosebite să existe posibilitatea desfășurării licitațiilor pentru vânzarea masei lemnoase și a lemnului fasonat cu participarea operatorilor economici în sala de licitație și/sau on-line, în sistem de audio/videoconferință.

Se stabilește doar limita minimală a procentului de masă lemnoasă oferită, se flexibilizează volumul oferit în funcție de cererea pieței lemnului, care poate să fie la un moment dat ridicată sau scăzută.

La licitaţia principală se oferă accesul la o resursă mai mare de lemn; Operatorii economici îşi planifică responsabil achiziţiile.

În caietul de sarcini al licitaţiei se pot face menţiuni că autorizarea partizilor de la ocoalele aflate în reamenajare, se va face după conferinţa a II-a de amenajare;

Produsele principale deja contractate, necesită doar autorizarea după conferinţa a II-a, având în vedere că majoritatea acestor produse se face în repaus vegetativ, iar perioada permisă de exploatare este până la 30 aprilie (sau 15 aprilie la deal şi munte)

Se creează posibilitatea ca în perioada noiembrie – decembrie să poată fi organizate licitații intermediare pentru valorificarea lemnului rămas neadjudecat la licitația principală și astfel ar crește procentul de contractare a masei lemnoase aferente anului de producție următor (ar fi util în cazul direcțiilor silvice la care s-a contractat întreaga masă lemnoasă a anului în curs).

În cazul licitaţiei publice deschise în lei/mc volum brut, fără TVA, indiferent dacă se valorifică ca lemn pe picior sau ca lemn fasonat se completează preţul de pornire la licitaţie şi pasul de licitare.  Astfel se evită birocrația inutilă.

Proiectul unui cunoscut om de afaceri, ajuns in faza de autorizare

Lemnul se livrează în forma în care se prezintă și trebuie să aibă un singur preț stabilit (ca și în cadrul altor produse cuplate).

Se propune reducerea documentației pe care operatorul economic o depune la licitație, prin obținerea unor informații publice referitoare la identificarea operatorului economic și la capacitatea de exploatare atestată, preluate de comisia de licitație de la instituțiile care le dețin.

Se creează obligativitatea prezentării situaţiei volumului de lemn fasonat achiziţionat/procesat anual din fiecare specie şi sortiment industrial numai de către operatorii economici care participă la licitaţiile de vânzare a lemnului fasonat.

 

 

Descarcati aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus