Oferte locuri de munca top

Preturile contractelor publice vor fi actualizate in functie de costurile materiilor prime

Prețurile contractelor de achiziție publică vor putea fi revizuite și în funcție de scumpirea unor materii prime, materiale sau a altor produse care influențează prețul ofertei, precum și de creșterea salariului minim.

Aceasta întrucât Curtea de Apel București a anulat Instrucțiunea nr 1/2019 emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Instrucțiunea 1/2019 a abrogat mai multe prevederi din Instrucțiunea ANAP nr 2/2018 care prevedeau, printre altele, că pot fi asimilate situațiilor imprevizibile ce determină actualizarea prețului contractului și creșterea prețurilor unor materii prime/ materiale/produse.

Popovici Nitu Stoica & Asociații a obținut anularea Instrucțiunii Președintelui ANAP nr. 1/2019 în materia ajustării prețului în contracte de achiziție publică/sectorială, în numele ARACO – Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții –  și a mai multor companii de construcții: Hidroconstrucţia, Aedificia Carpaţi, Energomontaj, Iridex Group Plastic şi Geiger Group România. Curtea a anulat respectiva instrucţiune, ca fiind nelegală.

Camelia Pătrașcu, Managing Associate Popovici Nitu Stoica & Asociații

Deși este în primă instanță, decizia de ieri a Curții de Apel este deosebit de importantă pentru toți antreprenorii în construcții care au încheiate contracte de achiziție publică/sectorială. Se vor înlătura astfel o serie de intervenții ale autorităților în echilibrul economic al contractelor de achiziție publică și sectorială, în special în ceea ce privește actualizările generate de creșterea salariului minim în domeniul construcțiilor”, au subliniat avocații de la Popovici Nitu Stoica & Asociații.

Astfel, vor putea reintra în vigoare prevederi anulate prin Instrucțiunea 1. Așa este de exemplu alineatul care prevede că situație imprevizibilă în care se poate solicita revizuirea sau ajustarea prețului contractului este și intrarea în faliment sau incapacitatea unuia sau mai multor furnizori declaraţi în ofertă de a mai furniza anumite produse ceea ce duce la obligarea ofertantului de a schimba furnizorul şi să îl pună în situaţia de a înregistra pierderi materiale.

De asemenea, în cazul apariției unor situații imprevizibile prețul contactului va putea fi actualizat, fie odată cu semnarea contractului/acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială, fie ulterior, prin act adiţional la acesta.

În cazul majorării exagerate a unor preţuri şi tarife pentru materiile prime şi materialele de construcţii, precum şi în cazul majorării salariului minim se va calcula un coeficient de actualizare, în situaţia în care indicii preţurilor producţiei industriale din activităţile CAEN, din care fac parte produsele şi serviciile respective, înregistrează o creştere de peste 5% faţă de evoluţia generală a inflaţiei.

Ramona Pentilescu, Managing Associate Popovici Nitu Stoica & Asociații

Revizuirea prețului contractului se face prin aplicarea la contravaloarea prestaţiei efectuate de către contractant a unui coeficient de ajustare, indiferent de apariţia sau nu a unei situaţii imprevizibile. Modul concret de aplicare este stabilit înainte de inițierea procedurii de atribuire a respectivului contract.

Actualizarea prețului contractului se face prin aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale preţului contractului, afectate de apariţia unei situaţii imprevizibile, chiar şi în condiţiile în care ajustarea preţului nu a fost prevăzută prin documentaţia de atribuire.

Coeficientul de actualizare se determină de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, pentru activităţile la care Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii a semnalat situaţii imprevizibile. Coeficientul de actualizare se publică pe site-ul instituţiei.

Echipa PNSA care a gestionat dosarul a fost formată din Camelia Pătrașcu, Managing Associate, și Ramona Pentilescu, Managing Associate.

PNSA a acționat ca lead lawyers în acest dosar, având aturi pe apărătorii celorlalte reclamante din dosar, reprezentate prin consilieri juridici, av. Zaira Bamberger, avocat asociat MFP Lawyers și avocat Adriana Roman.

 

Descarcati aici Instrucțiunea 2/2018 care va reintra în vigoare după anularea Instructiunii 1/2019.

 

                                                      

Sus