Oferte locuri de munca top

Pretul gazelor naturale pana in martie 2020

Începând cu 1 aprilie 2019 și până la finele lunii februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizori și clienți finali eligibili.

Aceasta potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, ce urmează să fie aprobat de Guvern.

În perioada 1 aprilie 2019- 28 februarie 2020, producătorul are obligația să vândă cu prioritate către furnizori, în condiții reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producția curentă și/sau din depozitele de înmagazinare.

Pentru calculul tarifelor de transport si distributie  a gazelor naturale, in perioada de reglementare 2019-2024, rata de rentabilitate a a capitalului investit, reprezentand  costul mediu al capitalului investit, exprimat in termeni reali, inainte de impozitare  este de 6, 9 % .

În vederea înființării sistemului de distribuție a gazelor naturale, concedentul/concesionarul va avea obligația obținerii în prealabil, a autorizațiilor specifice prevăzute de legislația în vigoare.

După adjudecarea concesiunii, în vederea desfăşurării activității, concesionarul va solicita licenţele specifice prevăzute de legislaţia în vigoare. Acesta are obligaţia să  asigure şi furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării preţurilor reglementate, scop pentru care are obligaţia să deţină şi licenţa pentru activitatea de furnizare de gaze naturale; pentru operatorul economic care, potrivit prevederilor legale, are obligaţia de a realiza separarea legală a activităţilor de distribuţie şi furnizare, operatorul economic afiliat acestuia deţine licenţa pentru activitatea de furnizare de gaze naturale şi are obligaţia să asigure furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării preţurilor reglementate.

„Concedentul/concesionarul serviciului public de distribuţie a gazelor naturale trebuie să asigure urmărirea executării lucrărilor prevăzute în autorizația de înființare/contractul de concesiune, prin personal propriu sau prin personal contractual, autorizat conform reglementărilor ANRE.

Pentru perioada 01.04.2019-28.02.2022, în conformitate cu reglementările proprii, ANRE va stabili o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici, cu excepția producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei.

 

 

Citiți și:

Noul traseu al unei importante autostrazi

Proiect pentru o parcare subterana de aproape 20 mil euro

O mare parcare supraterana a primit autorizatia de construire

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus