Oferte locuri de munca top

Prelungiri in contractele de achizitie publica din PNRR

Vor fi luate măsuri pentru prelungirea contractelor de achiziţie publică / contractelor sectoriale / acordurilor-cadru care au asigurate sursele financiare parţial sau integral din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, ca urmare a prelungirii duratei contractelor de finanțare aferente, în conformitate cu termenele stabilite la nivelul acestora.

Astfel, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență, va fi modificată durata contractelor de achiziții publice/sectoriale ca urmare a actelor adiționale la contractele / ordinele / deciziile de finanțare.

Prelungirea duratei contractuale este analizată de beneficiarii de fonduri PNRR prin raportare la contextul prelungirii duratei contractului de finanțare aferent și în baza justificării operatorului economic privind imposibilitatea implementării contractului de livrare produse / prestare servicii / execuție lucrări în termenul prevăzut inițial în contract, din perspectiva următoarelor condiții:

* schimbarea condițiilor pe baza cărora s-a fundamentat durata inițială a contractelor a intervenit după termenul limită pentru depunerea ofertelor;

* schimbarea de mai sus nu putea fi avută în vedere de către părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire, respectiv la momentul elaborării ofertei.

Beneficiarii de fonduri PNRR vor putea analiza prelungirea duratei contractuale, fără a schimba caracterul general al contractului.

De asemenea, pentru asigurarea operativă a fondurilor necesare beneficiarilor în vederea derulării / finalizării cu succes a proiectelor PNRR se impune luarea unor măsuri pentru realizarea deschiderilor de credite bugetare, precum și a plăților cu prioritate din titlurile 60 și 61, cu încadrarea în bugetul aprobat anual pentru ordonatorii principali de credite, extinzând orizontul de timp.

Printre problemele semnalate atât de beneficiarii de fonduri PNRR, cât si de coordonatorii de reformă și/sau investiții se regăsește lipsa finanțării cauzată de creșterea prețurilor, lipsa finanțării publice naționale, probleme de capacitate administrativă, care generează întârzieri în procesarea termenului cererilor de transfer și, mai departe, întârzierea plăților către beneficiari.

În acest context, se propune exceptarea pentru titlurile 60 și 61 de la prevederea actuală care dispune că soldul cumulat al creditelor bugetare deschise și neutilizate la finele lunii precedente nu poate să depășească 2% din valoarea creditelor bugetare deschise cumulate aceleiași perioade.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iulie-august2024

Revista Arena Constructiilor iulie-august 2024

Sus