Oferte locuri de munca top

Pregatiri pentru viitorul POR Sud-Vest: drumuri, eficienta energetica si transport public

Viitorul Program Operațional Regional pentru zona de Sud-Vest a României a fost trimis către Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) pentru demararea procesului de consultare la nivel național.

În perioada 2021-2027, aproximativ 1,2 miliarde euro vor fi alocați în Regiunea Sud-Vest Oltenia pentru investiții ce vor viza cercetarea-inovarea, transferul tehnologic, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizarea în folosul cetățenilor, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, mobilitatea și accesibilitatea, infrastructura verde și biodiversitatea, infrastructura educațională, de turism și patrimoniu cultural.

Alocările menționate în cadrul Programului sunt indicative, acestea putând suferi modificări în urma procesului de negociere dintre România și Comisia Europeană.

Prezentăm mai jos o selecție dintre investițiile vizate în program legate de intervenții la drumuri, proiecte pentru eficiența energetică și mobilitate urbană durabilă.

Accesibilitate și conectivitate la nivel regional: dezvoltarea și ameliorarea mobilității naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Tipuri de acțiuni:
*Modernizarea si reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.

Activitățile orientative cuprind:
– investiții (construire, reabilitare, modernizare, extindere) în reţeaua de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă,
– realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (construire/modernizare trasee pietonale și piste pentru biciclisti acolo unde geografia
terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de
pietoni cu alimentare fotovoltaică etc.
– construirea/modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței
rutiere
– construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public pe traseul drumului județean.

Eficiența energetică și infrastructura verde

Tipuri de acțiuni pentru promovarea eficienței energetice:
* investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie;

* investiții în clădirile rezidentiale în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice

Mobilitate urbană durabilă

Tipuri de acțiuni:
* Sprijin pentru transport urban sustenabil și durabil, prin:
– înființarea, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public prin investiții în
achiziția de material rulant de transport urban curat, susținerea infrastructurii de transport urbane curate, inclusive modernizarea/reconfigurarea tramei stradale;
– coridor de mobilitate, alcătuit din unul sau mai multe propuneri/proiecte din PMUD-urile aprobate, considerat strategic la nivelul autorității publice locale care să sprijine
transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și/sau circulația pietonilor;
– dezvoltarea (extindere/modernizare) infrastructurii necesare pentru o utilizare eficientă a transportului public;
– construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor/autobazelor aferente transportului
public local/zonal de călători, inclusiv infrastructura tehnică aferentă;
– realizarea de sisteme de tip park and ride in afara centrelor oraselor;

– crearea/modernizarea traseelor pentru pietoni investiții în infrastructura pentru ciclism,
sisteme de inchiriere biciclete, etc.
* Digitalizarea transportului urban, prin sisteme de e – ticketing pentru călători, sistematizarea intersecțiilor etc.).

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus