Solplanet x AeroFix

Pregatiri pentru proiectele de cadastrare a apelor

Urmează să fie aprobată nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului Realizarea cadastrului apelor.

Obiectul Investiției I6 – „Realizarea cadastrului apelor” din cadrul Componentei C1 – „Managementul Apei” este de a delimita rapid albiile minore ale cursurilor de apă, utilizând tehnici de interpretare și prelucrare semiautomată a informațiilor satelitare disponibile la nivel mondial și european pentru aproximativ 70% din lungimea cursurilor de apă cadastrate, determinarea prin metode semiautomate a zonelor active hidromorfologic – eroziune / sedimentare.

Cadastrul apelor va fi elaborat și operaționalizat prin:

* achiziționarea unui model digital de teren (D.T.M.) / model digital de suprafață (D.S.M.) la nivel național, bazat pe informații satelitare, care va fi pus la dispoziția tuturor autorităților de stat;

* dezvoltarea de software pentru determinarea modificării albiei râurilor (procesul de eroziune / sedimentare), monitorizarea extracției de pietriș și potențialul de alunecare a solului în zonele cu baraje și lacuri de acumulare;

* digitizarea și delimitarea semiautomată a albiilor minore ale cursurilor de apă pe baza imaginilor ortofoto D.T.M./D.S.M. și a imaginilor satelitare.

Una dintre dificultățile majore cu care se confruntă atât Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – M.M.A.P., cât și Administrația Națională „Apele Române”- A.N.A.R. în promovarea proiectelor cu finanțare europeană și a investițiilor proprii este legată de faptul că, la nivel național, nu s-a reușit întabularea albiilor minore ale cursurilor de apă. Întrucât procesul realizat cu mijloace clasice, prin măsurători topografice în teren, este extrem de costisitor și îndelungat, M.M.A.P. a promovat reactualizarea metodologiei de delimitare a albiilor minore ale cursurilor de apă, utilizând tehnici de interpretare și prelucrare a Modelului digital al terenului – D.T.M./Modelului digital al suprafeței – D.S.M., imaginilor ortofoto sau a informațiilor satelitare disponibile la nivel mondial și european.

Proiectul „Realizarea cadastrului apelor”, investiția I6 – „Realizarea cadastrului apelor” din cadrul componentei C1 – „Managementul Apei”, are o alocare din asistență financiară  rambursabilă în valoare de 30.000.000 euro.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iulie-august2024

Revista Arena Constructiilor iulie-august 2024

Sus