Oferte locuri de munca top

Pregatiri pentru Cartierul Justitiei

Primii pași pentru realizarea proiectului de investiții Cartierul Justiției urmează să fie realizați. În procedură de urgență, vor fi aprobate elementele conceptuale directoare care vor fi folosite pentru proiectarea urbanistică și arhitecturală aferente viitorului Cartier. Acestea au fost elaborate în anul 2020 de Ministerul Justiției în colaborare cu instituțiile care vor fi organizate în cadrul Cartierului, conform unui proiect OUG lansat în consultare publică.

Astfel, se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), în locul unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), ca unica documentație de urbanism necesară prin care se vor reglementa amănunțit prevederile stabilite prin PUG-ul municipiului București și care sunt aplicabile acestui obiectiv de investiții. Planul Urbanistic de Detaliu va fi realizat pentru întreg amplasamentul vizat pentru implementarea investiției, care cuprinde inclusiv toate parcelele aflate în proprietate privată.

Conform documentului, Ministerul Justiției va transmite Primăriei Municipiului București și Primăriei Sectorului 3 documentația care va cuprinde suportul topo-cadastral al amplasamentului obiectivului de investiții, în termen de 60 de zile de la aprobarea studiului de fezabilitate.

Cartierul pentru Justiție va avea 8 clădiri

Amplasamentul Cartierului Justiției va avea o suprafață de aproximativ 53.515 mp, reprezentând jumătatea vestică a fostului amplasament „Esplanada”, delimitat de străzile bd. Unirii – bd. Octavian Goga – str. Nerva Traian – bd. Mircea Vodă, din care 27.024 mp sunt ocupați de fundațiile vechiului obiectiv de investiții, Centrul de Creație și Cultură – Cântarea României“, abandonat definitiv după anul 1989.

Gruparea instituțiilor în clădiri va fi realizată astfel:

* Clădirea nr. 1 – sediul Ministerului Justiției, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 9.654 mp;

* Clădirea nr. 2 – sediul Curții de Apel București, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 31.984 mp;

* Clădirea nr. 3 – sediul Tribunalului București, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 41.673 mp;

* Clădirea nr. 4 – sediile Judecătoriilor de Sector 1-6, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 68.080 mp;

* Clădirea nr. 5 – sediile Ministerului Public (Parchetul General, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti și Parchetele de pe lângă Judecătoriile Sectoarelor 1-6 şi Direcția Națională Anticorupție), cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 42.811 mp;

* Clădirea nr. 6 – sedile Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 14.881 mp;

* Clădirea nr. 7 – sediile Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, cu o suprafață desfășurată maximală estimativă a clădirii de 10.011 mp;

* Clădirea nr. 8 – sediile instituțiilor de organizare profesională pentru avocați: Uniunea Națională a Barourilor (UNBR), Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (INPPA), Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), Baroul București, Casa de Asigurări a Avocaților – Filialele București și Ilfov (CAA-București, CCA-Ilfov), cu o suprafață desfăşurată maximală estimativă a clădirii de 11.300 mp.

 

 

 

Sus