Oferte locuri de munca top

Precizari privind formularul 112 si bonificatia la plata impozitului pe profit

Pentru acordarea bonificațiilor pentru impozitul aferent trimestrului I, inclusiv a impozitului datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020, Ministerul Finanțelor a făcut unele clarificări.

Astfel, contribuabilii și autoritățile fiscale trebuie să aibă în vedere următoarele:

* calculul și deducerea bonificației din impozitul datorat pentru determinarea impozitului rămas de plată se realizează de către contribuabil;

* bonificația se deduce din impozitul datorat, indiferent de procedurile legale de distribuire și de stingere a creanțelor bugetare prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și de legislația terțiară corespunzătoare;

* termenul „plătesc” prevăzut de art. 1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 are în vedere numai plata efectivă a impozitului datorat diminuat cu suma aferentă bonificației, așa cum rezultă și din instrumentul de motivare și promovare a actului normativ,“în vederea stimulării plății obligațiilor fiscale scadente, ținând cont de necesitățile de finanțare a cheltuielilor bugetare se impune acordarea unor bonificații de plată pentru contribuabilii care au capacitate financiară de a plăti impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”.

În acest sens, nu sunt avute în vedere celelalte modalități de stingere a creanțelor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, respectiv nu se calculează bonificație pentru: compensare, scutire, anulare, prescripție, dare în plată sau prin alte modalități prevăzute de lege;

* bonificația se acordă numai pentru plățile efectuate după data intrării în vigoare a OUG nr. 33/2020 până la data de 27 aprilie 2020, plăți reprezentând impozit datorat aferent trimestrul I 2020 diminuat cu suma aferentă bonificației; în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, bonificația se acordă numai pentru plățile efectuate după data intrării în vigoare a OUG nr. 33/2020 până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020, după caz, plăți reprezentând impozit datorat diminuat cu suma aferentă bonificației.

Depunerea formularului 112 Declarație privind obligațiile de plată contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Obligațiile fiscale reprezentând impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente lunii martie, cu termen legal de depunere 25 aprilie 2020, vor fi declarate până la data de 27 aprilie 2020 inclusiv, prin completarea și depunerea formularului 112.

Formularul se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță și se poate descărca de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Pentru declararea obligațiilor fiscale aferente lunii aprilie 2020, cu termen legal de depunere 25 mai 2020, este în curs de aprobare un nou model de formular 112, în care vor fi evidențiate reglementările legale aprobate în perioada stării de urgență.

Conform OUG nr.30/2020, termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

Ca urmare, obligațiile fiscale aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic acordate din bugetul asigurări pentru șomaj sau după caz din bugetul de stat în baza OUG nr. 30/2020, plătite prin intermediul angajatorilor/plătitorilor de venit, se declară și se plătesc prin declarația – formular 112 în conformitate cu aceste prevederi legale, respectiv, pentru sumele încasate de angajatori în luna aprilie – până la data de 25 mai.

Astfel, la modificarea declarației 112, s-au avut în vedere prevederile din Legea pensiilor și Legea privind reforma în domeniul sănătății, în ceea ce privește asigurarea continuității calității de asigurat în cele două sisteme.

Pentru asigurarea continuității stagiului de cotizare s-a identificat soluția ca, în declarația 112 aferentă perioadei de raportare, să se completeze în anexa Asigurat, pentru fiecare persoană care beneficiază de indemnizație, informațiile necesare stabilirii stagiului de cotizare pentru perioada de șomaj tehnic, pentru fiecare lună în care persoana a beneficiat de indemnizație.

De ex: un angajator a încasat în luna aprilie indemnizațiile pentru luna martie – în D112 aferentă lunii aprilie, care se depune în mai, în anexa Asigurat pe care o completează pentru persoana aflată în șomaj tehnic va putea înscrie distinct de obligațiile lunii aprilie, CAS și CASS aferent lunii martie.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus