Oferte locuri de munca top

PR Centru: peste 238 mil euro, pentru proiecte de investitii

Primele trei apeluri de proiecte din cadrul Programului de finanțare ”Regiunea Centru” (PR Centru) aferente Priorităților 3, 5 și 6 au fost lansate, a anunțat Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).

Astfel, pot fi solicitați peste 238 milioane euro, pentru proiecte de modernizare a drumurilor județene, a universităților și pentru creșterea eficienței energetice în clădiri publice.

În Regiunea Centru sunt cuprinse județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

”Pentru o cât mai bună informare și înțelegere a condițiilor prevăzute în ghidurile lansate, dar și a sistemului electronic de depunere a proiectelor MySMIS2021/2021+, venim în sprijinul potențialilor solicitanți de fonduri și le vom acorda asistență și sprijin prin serviciul nostru Helpdesk, pentru a ne asigura că vor fi pregătite și depuse proiecte cât mai bune la nivelul fiecărui județ din Regiunea Centru”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Peste 72 mil euro fonduri nerambursabile pentru renovarea energetică eficientă a clădirilor publice

Autoritățile publice centrale, Unitățile Administrativ Teritoriale, instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, instituțiile de învățământ superior de stat din Regiunea Centru, precum și  parteneriate între entitățile enumerate anterior cu respectarea condiției că în cazul parteneriatelor dintre UAT și instituții publice locale, partenerii să aparțină aceluiași județ pot depune, începând cu data de 14 august 2023, ora 12:00, proiecte pentru sprijinirea măsurilor de renovare energetică eficientă a clădirilor publice prin renovarea moderată și/sau aprofundată a clădirilor publice prin creșterea performanței și eficienței energetice a clădirilor publice, utilizarea eficientă a resurselor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Un patinoar va fi modernizat si extins cu aproape 71 mil euro

Apelul de proiecte pe această prioritate este de tip competitiv cu termen limită de depunere, respectiv 14.02.2024 ora 12:00.

Bugetul disponibil pentru finanțare în cadrul acestui apel este de 72,49 milioane euro.

Un proiect trebuie să aibă valoarea minimă eligibilă pentru renovare moderată de 150.000 euro și pentru renovare aprofundată de 250.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 15.000.000 euro.

Finanțarea nerambursabilă solicitată va reprezenta maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cofinanțarea este de minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cazul unităților administrativ teritoriale locale și instituțiilor publice locale și de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului în cazul autorităților publice centrale

Principalele activități eligibile vizează:

– lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirilor;

– lucrări de modernizare a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice/termice pentru consum propriu;

– lucrări de instalare și modernizare a sistemelor de climatizare;

– lucrări de reabilitare a instalațiilor de iluminat aferente clădirii.

Aproape 153 mil euro fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T a drumurilor județene

Tot începând cu data de 14 august a.c., ora 12:00, Unitățile Administrativ-Teritoriale de nivel județean din Regiunea Centru eligibile, inclusiv parteneriatele între UAT-Județ (ca lider de parteneriat) și UAT Județ/e, Municipiu/i, Oraș/e și Comună/e, pot depune proiecte pentru investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T a zonelor mai puțin dezvoltate și a zonelor izolate.

Apelul de proiecte pe această prioritate este de tip necompetitiv cu termen limită de depunere până în 14 iulie 2024, ora 12:00.

Bugetul disponibil pentru finanțare în cadrul acestui apel este de 152,94 milioane euro.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, iar un proiect trebuie să aibă valoarea minimă eligibilă de 10.000.000 euro iar valoarea maximă eligibilă nu poate depăși 49.960.000 euro.

Finanțarea nerambursabilă solicitată va reprezenta maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cofinanțarea este de minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Lucrari pentru un drum TransRegio, de peste 800 mil euro

Principalele activități eligibile finanțate prin Acțiunea 5.1 – referitoare la investițiile în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T – vizează:

– modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și a variantelor ocolitoare de localități pentru creșterea vitezei de circulație și a siguranței rutiere;

– realizarea de sensuri giratorii, parapeți, elemente de calmare a traficului și pentru creșterea siguranței circulației (cu semnalizarea corespunzătoare);

– construirea sau modernizarea nodurilor rutiere pentru asigurarea conectivității la TEN-T, a stațiilor pentru transport public.

Peste 13 mil euro pentru modernizarea infrastructurii universitare

Începând cu data de 14 august 2023, ora 12:00, instituțiile de învățământ superior de stat acreditate din Regiunea Centru pot depune proiecte pentru creșterea nivelului de adecvare a ofertei educaționale în raport cu nevoile pieței muncii prin susținerea investițiilor educaționale.

Apelul de proiecte pe această prioritate este de tip competitiv cu termen limită de depunere în data de 4 octombrie 2023, ora 12:00.

Bugetul disponibil pentru finanțare în cadrul acestui apel este de 13,21 milioane euro.

Un proiect trebuie să aibă valoarea minimă eligibilă 500.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 6.700.000 euro.

Finanțarea nerambursabilă solicitată va reprezenta maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cofinanțarea este de minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Principalele activități eligibile finanțate prin Acțiunea 6.3 – referitoare la creșterea relevanței învățământului universitar  vizează:

– construirea / extinderea / reabilitarea / modernizarea și dotarea spațiilor educaționale, a spațiilor de cazare, cantine și alte facilități;

– accesibilizarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități și măsuri de incluziune în educație a elevilor cu CES. De asemenea, activitățile de îmbunătățire a eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate sunt activități eligibile obligatorii în cadrul acestui apel de proiecte.

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus