Oferte locuri de munca top

Potentialul balnerar al unei zone va fi pus in valoare prin noi investitii

În încercarea de a pune în valoare potenţialul balnear al izvoarelor sulfuroase şi al nămolului cu proprietăţi curative din zonă, primăria municipiului Iași va relua proiectul de reabilitare și modernizare a unei zone de agrement și petrecere a timpului liber.

Consilierii locali urmează să voteze studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico – economici și devizul general pentru proiectul de reabilitare și modernizare a Plajei Nicolina din Iași.

Valoarea estimată a investiției este de circa 20,86 milioane lei, fără TVA. Durata prognozată pentru realizarea acesteia este de 36 luni, din care durata de execuţie a lucrărilor este de 24 luni.

Pentru utilizarea complexului pe întreg parcursul anului se va realiza o construcţie cu regim de înălțime Subsol Parţial, Parter și un Etaj care să găzduiască funcţiuni specifice unui centru de tratament și agrement.

La subsol vor fi amenajate spațiile tehnice, la parter se vor amplasa zona de primire cu recepţia, spațiile pentru aşteptare, vestiarele pentru bărbați și femei, bazinul cu apă potabilă, zona Spa și spațiile administrative, iar la etaj se vor amplasa cabinetele pentru tratament, masaj, spații fitness, aerobic, biciclete.

Printre lucrările care vor fi executate se numără demolarea construcţiilor existente în zonă, reamenajarea suprafeţei de nisip, realizarea de noi împrejmuiri care să asigure intimitatea utilizatorilor, amenajarea locurilor de parcare în limita de proprietate, modernizarea instalaţiilor de apă sulfuroasă și pentru prepararea nămolului, construirea de noi bazine cu apă potabilă și apă sulfuroasă pe amplasament, orientate astfel încât să nu apară umbrirea cauzată de construcţiile învecinate.

Plaja Nicolina oferă utilizatorilor posibilitatea unui tratament ambulatoriu cu ape sulfuroase şi cu nămol pentru diverse afecţiuni, precum şi spaţii pentru expunerea la soare. Apele minerale de aici sunt puternic sulfuroase, clorurate, iodurate, bromurate, suflate sodice, alcaline. Concentraţia în compuşi ai sulfului le situează printre cele mai concentrate din Europa.

Obiectivele proiectului sunt reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aferente, dezvoltarea infrastructurii de tip Wellness prin asigurarea facilităţilor de tip SPA, dotarea cu echipamente moderne a plajei, creşterea numărului de turişti care frecventează municipiul laşi în scopul activităţilor balneare şi Wellness.

Sus