Oferte locuri de munca top

Pot incepe inscrierile in Registrul RO e-Factura

Pot incepe inscrierile în Registrul RO e-Factura, întrucât procedura aferentă a intrat în vigoare.

Procedura includa și modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”.

Operatorii economici care emit facturi electronice către alți operatori economici pot opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică.

Registrul RO e-Factura este gestionat, din punct de vedere informatic, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.

Registrul RO e-Factura este public și se afișează pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Registrul cuprinde următoarele informații:

* codul de identificare fiscală al operatorului economic sau codul de înregistrare în scopuri de TVA, în situația în care acesta este înregistrat în scopuri de TVA;

* denumirea/numele și prenumele operatorului economic;

* adresa domiciliului fiscal al operatorului economic;

* data la care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura;

* data înscrierii în Registrul RO e-Factura.

Registrul se actualizează permanent, pe baza cererilor de înregistrare în Registrul RO e-Factura depuse de operatorii economici și a informațiilor deținute de organele fiscale cu privire la radierea contribuabililor din Registrul contribuabililor/plătitorilor.

Înscrierea în Registrul RO e-Factura se face prin transmiterea formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”.

Formularul se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului.

De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.

Operatorii economici pot să renunțe la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura până la data înscrierii acestora în Registrul RO e-Factura, respectiv până la data de 1 a lunii următoare transmiterii cererii de înregistrare, prin transmiterea unui nou formular.

Registrul RO e-Factura permite următoarele:

  1. a) consultarea informațiilor pentru fiecare operator economic în parte, identificat prin codul de identificare fiscală sau prin codul de înregistrare în scopuri de TVA, în situația în care acesta este înregistrat în scopuri de TVA;
  2. b) furnizarea, prin servicii web, a informațiilor din Registrul RO e-Factura.

Interogarea registrului se face pe baza unei liste care conține codul de identificare fiscală al operatorului economic.

Răspunsul serviciului web furnizează informații privind denumirea/numele, prenumele și adresa la care își are domiciliul fiscal fiecare operator economic care figurează în registru, starea (figurează/nu figurează) la data solicitată de către persoanele interesate, precum și intervalul de înregistrare corespunzător datei solicitate.

Termenii și condițiile de utilizare a serviciului web de furnizare a informațiilor, în condițiile prezentului ordin, se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus