Oferte locuri de munca top

Pot fi vandute locuintele ANL la preturile din 2019

După ce Guvernul a adoptat ordonanța prin care prețurile locuințelor ANL revin la nivelurile din 2019, ieri a aprobat și normele de aplicare a noilor prevederi legate de programul de construcții pentru tineri destinate închirierii. Ministrul Dezvoltării a anunțat în urmă cu o săptămână că au fost aprobate normele.

Astfel a fost reglementată stabilirea valorii de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în raport cu valoarea de investiție a construcției.

Mai exact, valoarea de investiție se diminuează în raport cu contravaloarea sumelor rezultate dintr-o parte a chiriei plătite până în momentul vânzării locuinței, calculată în funcție de durata normală de funcționare a clădirii.
Valoarea obținută se diminuează cu amortizarea calculată și se actualizează cu rata inflaţiei pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune a locuinţei și data vânzării acesteia. Data vânzării este considerată data depunerii cererii de achiziționare a locuinței.

Proiecte pentru edificarea a peste 110 apartamente noi

Pentru stabilirea preţului final de vânzare a locuinţei, la valoarea de vânzare se adaugă comisionul de până la 1% al unităţii prin care se efectuează vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare. Cota de până la 1% se aplică la valoarea de vânzare calculată a locuinţei.

Tineri și după după împlinirea vârstei de 35 ani

Tinerii vor putea primi repartiții pentru o locuință realizată prin programul implementat de ANL în termen de 60 luni după împlinirea vârstei de 35 ani.

Specialiștii din sănătate și învățământ – indiferent de vârstă

De asemenea, specialiștii din sănătate și învățământ vor putea depune cereri pentru repartizarea unei locuințe, realizate prin programul implementat de A.N.L., indiferent de vârstă.

Bază de date centralizate la nivelul ANL

Pentru optimizarea activităților desfășurate în cadrul programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, cu privire la etapa de inventariere a solicitărilor formulate de autoritățile publice locale, va fi construită o bază de date centralizate la nivelul ANL.

În acest mod se va ține evidența amplasamentelor propuse a se realiza prin programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, fără a se mai impune coordonarea și răspunderea ordonatorului de credite în această etapă, ordonatorul de credite aprobând lista cuprinzând locuințele pentru tineri propuse a fi finanțate.

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

 

Sus