Oferte locuri de munca top

Pot fi atrasi peste 5 mld euro bani europeni pentru sectorul rutier

Au fost lansate apeluri de proiecte pentru finanțare din fonduri europene, a căror alocare totală este de 5,46 miliarde euro.

Apelurile de proiecte destinate dezvoltării și îmbunătățirii sectorului rutier au fost lansate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Transport (PT) 2021-2027.

Alocarea totală prin intermediul acestor apeluri este de 5,46 miliarde euro, din care 2,185 miliarde euro contribuția UE, cu posibilitatea supracontractării.

Versiunile finale ale ghidurilor solicitanților pentru prioritățile (P1) Îmbunătățirea conectivității primare, (P2) Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere și (P3) Creșterea siguranței rutiere au fost deja publicate.

* 4,46 mld. euro pentru îmbunătățirea conectivității primare rutiere (P1)

CNAIR, CNIR, precum și autorități publice locale (UAT)/asociații ale acestora (ADI) doar în parteneriat cu CNAIR/CNIR pot depune proiecte pentru sprijinirea investițiilor situate pe rețeaua TEN-T Centrală, precum și pe anumite secțiuni ale rețelei TEN-T Globale.

Cele două apeluri de proiecte care vizează acest tip de investiții sunt de tip necompetitiv, conform principiului „primul venit, primul servit”, până la epuizarea finanțării disponibile sau până la încheierea apelului, oricare dintre cele două date survine prima.

Totodată, CNAIR și CNIR pot depune proiecte pentru întărirea capacității administrative în cadrul apelului necompetitiv dedicat proiectelor de asistență tehnică.

  1. (P1) Proiecte de investiții situate pe rețeaua TEN-T Centrală, precum și pe anumite secțiuni ale rețelei TEN-T Globale

Alocarea FEDR: 333,45 milioane euro; Bugetul limită de contractare (FEDR+BS): 2.500.875.000 euro; Rata de cofinanțare: 40%

  1. (P1) Proiecte de investiții situate pe rețeaua TEN-T Centrală, precum și pe anumite secțiuni ale rețelei TEN-T Globale

Alocarea FC: 1.449.950.000 euro; Bugetul limită de contractare (FC+BS): 10.874.625.000 euro; Rata de cofinanțare: 40%

Acțiuni eligibile în cadrul celor două apeluri:

* construirea de autostrăzi și drumuri de mare viteză/drumuri expres, drumuri naționale, precum și drumurile transregio aferente rețelei primare, situate pe rețeaua centrală TEN-T, prioritizate în cadrul PT;

* proiecte fazate din perioada precedentă de finanțare europeană (POIM 2014-2020);

* sprijin pentru pregătirea proiectelor de investiții prioritizate în PT și nominalizate în Anexa nr.14 a Ghidului solicitantului.

Contract de circa 45 mil euro, cu un singur mare ofertant

  1. (P1) Proiecte de asistență tehnică pentru întărirea capacității administrative a CNAIR/CNIR

Alocarea FC: 1,6 milioane euro; Bugetul limită de contractare (FC+BS): 12 milioane euro; Rata de cofinanțare: 40%.

Acțiuni eligibile:

* asistență tehnică acordată CNAIR/CNIR pentru întărirea capacității administrative în vederea creșterii capacității de implementare a proiectelor, cu condiția ca această asistență să fie anterior aprobată în cadrul unui Plan de Acțiune agreat între CNAIR/CNIR și Autoritatea de Mangement PT 2021-2027.

* 750 mil. euro pentru îmbunătățirea conectivității secundare rutiere (P2)

CNAIR, precum și UAT/ ADI doar în parteneriat cu CNAIR, pot depune proiecte pentru sprijinirea investițiilor situate pe secundară rutieră a României.

Cele două apeluri de proiecte care vizează acest tip de investiții sunt de tip necompetitiv,  conform principiului „primul venit, primul servit”, până la epuizarea finanțării disponibile sau până la încheierea apelului, oricare dintre cele două date survine prima.

Alocarea FEDR: 750 milioane de euro; Bugetul limită de contractare: 2.250.000.000 euro; Rata de cofinanțare: 40%.

Acțiuni eligibile:

* proiecte noi de construire, modernizare, reabilitare infrastructură rutieră situate pe rețeaua secundară a României, de natura drumurilor de mare viteză, drumuri naționale, variante ocolitoare la nivel de drum național;

* proiecte fazate din perioada precedentă de finanțare europeană (POIM 2014-2020) aferente Axei prioritare 2 POIM, OS 2.1 și OS 2.2;

* proiecte de sprijin pentru pregătirea documentațiilor economice aferente proiectelor prevăzute în Anexa nr.14 la Ghidul Solicitantului.

* 250 mil. euro pentru creșterea siguranței rutiere

CNAIR, CNIR și Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile de specialitate în domeniul siguranței rutiere (ex.: Poliția rutieră) pot depune proiecte pentru sprijinirea investițiilor pentru creșterea siguranței rutiere adresate secțiunilor de infrastructură rutieră situate în afara rețelei TEN-T.

Cele două apeluri de proiecte care vizează acest tip de investiții sunt de tip necompetitiv,  conform principiului „primul venit, primul servit”, până la epuizarea finanțării disponibile sau până la încheierea apelului, oricare dintre cele două date survine prima.

  1. (P3) Proiecte de investiții pentru creșterea siguranței rutiere, adresate secțiunilor de infrastructură rutieră situate pe rețeaua TEN-T

Alocarea FEDR:  71.060.000 euro; Bugetul limită de contractare (FEDR+BS): 532.950.000 euro; Rata de cofinanțare: 40%

  1. (P3) Proiecte de investiții pentru creșterea siguranței rutiere adresate secțiunilor de infrastructură rutieră situate în afara rețelei TEN-T

Alocarea FEDR: 28.940.000 euro; Bugetul limită de contractare (FEDR+BS): 217.050.000 euro; Rata de cofinanțare: 40%

Acțiuni eligibile în cadrul celor două apeluri:

* proiecte de investiții pentru creșterea siguranței rutiere pe secțiuni de infrastructură rutieră situate pe rețeaua TEN-T centrală și globală, cât și în afara acesteia;

* proiecte fazate din perioada precedentă de finanțare europeană (POIM 2014-2020);

* proiecte de sprijin pentru pregătirea documentațiilor economice aferente proiectelor de investiții eligibile în cadrul prezentei priorități.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus