Solplanet x AeroFix

Portul Sulina cauta constructori pentru modernizare

Modernizarea portului Sulina va putea fi realizată după atribuirea contractului de proiectare și execuție pentru care a fost demarată astăzi o procedură de achiziția publică.

Autoritatea contractantă este Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina.

Valoarea contractului pentru modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Liberă, are valoarea totală estimată între 53,7 și 59 milioane lei, fără TVA.

Proiectul prevede:

– Lucrări de reabilitare a cheului existent (150 ml);

– Realizarea de lucrări de instalații electrice pentru alimentarea navelor cu energie electrică și pentru asigurarea iluminatului public în incinta portuară;

– Realizarea lucrărilor de alimentare cu apă a navelor, inclusiv realizarea branșamentelor la rețeaua publică locală;

– Realizarea instalațiilor pentru stingerea incendiilor;

– Realizarea lucrărilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale;

– Reabilitarea drumului de acces de la poarta portului la cheu;

– Crearea unei platforme portuare cu o suprafață de 28.915 mp

Durata contractului este de 65 de luni.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate – preț în care Componenta financiară are o pondere de   75 % iar Componenta tehnică o pondere de 5 %.

În anunțul de licitație se mai menționează că: ”În conformitate cu prevederile art. 104, alin (8) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă optează pentru achiziția ulterioară de noi lucrări similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică, în cuantum de maxim 5.370.981,38 lei, fără TVA”

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus