Solplanet x AeroFix

POR: va incepe evaluarea, selectia si contractarea pentru proiectele suspendate

În următoarea perioadă va fi posibilă continuarea proceselor de evaluare, selecție, precontractare și contractare pentru toate proiectele pentru care a fost solicitată suspendarea pe perioada stării de urgență/alertă. Această măsură este valabilă pentru toate proiectele rămase în procesele de mai sus din cadrul apelurilor de proiecte aferente POR 2014 – 2020.

Prevederile sunt introduse în cadrul Ghidului Solicitantului Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014 -2020 printr-un ordin al Ministerului Lucrărilor Publice.

De asemenea, termenul aferent etapei de precontractare pentru transmiterea hotărârilor consiliilor locale / județene de aprobare / modificare a bugetelor proiectelor / a indicatorilor tehnico economici sau acordurilor de parteneriat va fi de 90 de zile lucrătoare. Termenul se aplică pentru toate proiectele pentru care etapa de precontractare a fost demarată la data intrării în vigoare ordinului, precum și pentru cele pentru care etapa respectivă se demarează într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la aceeași dată.

Prevederi procedurale pe perioada stării de urgență/ de alertă

Procesul de evaluare, selecție, precontractare și contractare a proiectelor se continuă pe perioada stării de alertă. În mod excepțional, în cazuri temeinic justificate procesele se pot suspenda pe perioada stării de alertă, la cererea justificată a solicitantului, pe o perioada ce nu poate depăși 14 zile calendaristice. Pe perioada stării de urgență procesele se pot suspenda pe o perioadă ce nu poate dura mai mult de 30 de zile calendaristice.

Pe durata stării de urgență/alertă vizitele la fața locului aferente etapelor de evaluare tehnică și financiară / precontractare se pot suspenda la cererea justificată a solicitantului de finanțare. Suspendarea se realizează doar în urma transmiterii de documente justificative emise de entități terțe aplicantului, documente care să fie legate de instituirea stării de urgență/alertă și măsurile impuse pe această perioadă din perspectiva activității derulate de către solicitant. În aceste situații, etape de evaluare tehnică și financiară / precontractare se pot finaliza fără efectuarea vizitelor respective, urmând ca acestea să fie efectuate până la transmiterea documentațiilor de contractare la nivelul MLPDA.

Prin excepție, pentru axa prioritară 2 din POR, vizitele la fața locului pot fi amânate vor putea fi amânate până la o dată ulterioară etapei precontractuale, când organismele intermediare din cadrul agențiilor pentru dezvoltare regională apreciază că se vor putea efectua în condiții de siguranță.

 

Descărcați aici Ordinul MLPDA

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

 

Sus