Oferte locuri de munca top

POR: Noi prevederi pentru verificarea si autorizarea cheltuielilor

Noi prevederi legate de verificarea și autorizarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate în cadrul POR 2014 – 2020 intră în vigoare.

Astfel, cererile de rambursare / plată / prefinanțare procesate de organismele de intermediere și transmise la Autoritatea de Management nu vor mai fi transmise și în format fizic la AMPOR, ci vor fi arhivate de organismele de intermediere.

După primirea de către beneficiar a notificării privind efectuarea vizitei pe teren, beneficiarul va întocmi și încărca prin aplicația MySMIS – Modulul comunicare o declarație pe proprie răspundere a beneficiarului privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative depuse în cadrul cererilor de rambursare / plată / prefinanțare aferente proiectului.

Verificarea documentelor

În cadrul vizitelor la fața locului, verificarea documentelor originale va fi realizată astfel:

* În cadrul vizitelor pe teren realizate la cererile de rambursare intermediare se vor verifica următoarele documente originale:

facturile. În vederea evitării riscului dublei finanțari se va verifica dacă pe acestea este înscris codul SMIS al proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR 2014-2020». În cazul facturilor decontate parțial se va verifica dacă pe acestea a fost înscrisă suma solicitată la decontare.

extrasele de cont;

declarația pe proprie răspundere a beneficiarului privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/plata/prefinanțare

* La vizitele pe teren efectuate la cererile de rambursare finale se vor verifica și originalele documentelor care atestă receptia și punerea în funcțiune (dacă este cazul) a bunurilor, serviciilor și lucrărilor care au fost achizitionate / prestate / realizate în cadrul proiectului. În funcție de specificul serviciilor prestate în cadrul proiectului se va verifica, pe teren, inclusiv existența rapoartelor de activitate

Despre Formularul 10

Formularul 10 – ”Notificare cu privire la reconcilierea contabilă” se va transmite de către beneficiar doar prin mySMIS – modulul Comunicare – eticheta ”Contabilitate”. Formularul va fi completat doar cu sumele primite de la Autoritatea de Management pentru POR în perioada aferentă trimestrului pentru care se întocmește reconcilierea contabilă. În titlul formularului se va menționa perioada pentru care datele sunt completate.

Beneficiarii ce nu au transmis documentul respectiv până în acel moment, vor completa prima oară formularul pentru întreaga perioadă, de la începutul derulării proiectului și până în prezent.

În titlul formularului se va menționa perioada pentru care datele sunt completate.

Urmatoarele formulare transmise vor conține doar informațiile pentru perioada trimestrială aferentă întocmirii reconcilierii contabile.

 

Descărcați aici Instrucțiunea AM POR nr. 169 din 2020

 

 

 

 

Citiți și:

Mare proiect rezidential din Capitala, in autorizare

Preturi mai mari pentru termoizolarea fatadelor

Viitoare unitate zootehnica, cu aproape 12 mii mp sc  

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

 

Sus