Oferte locuri de munca top

POR: modificari pentru plata echipamentelor si materialelor livrate pe santier

Au fost aduse modificări ale reglementărilor privind plata echipamentelor și materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantierele proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional – POR.

Acestea au fost introduse printr-o nouă instrucțiunea, valabilă de la sfârșitul săptămânii trecute.

Mai exact, sunt vizate contractele de lucrări care au sau nu CGC prevederile FIDIC, precum și contractele de lucrări ce au folosit modelul de contract prevăzut de HG nr. 1/2018.

În cazul acestora, dacă a fost stabilită o limită minimă pentru valoarea certificatelor interimare de plată, autoritățile contractante vor putea reduce valoarea minimă a certificatelor de piață, prin act adițional.

Limita va fi aleasă de beneficiari în funcție de specificul contractelor, dar nu va fi mai mică decât echivalentul în lei a sumei de 150.000 euro la data semnării actelor adiționale.

Modificarea este posibilă în condițiile în care costul creditului/creditelor ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susținerea fluxului de numerar plătit în avans față de condițiile inițiale de contract se încadrează în limita de 15% din valoarea totală a contractului de lucrări.

Pentru a demonstra respectarea acestei cerințe, autoritatea contractantă va întocmi o notă justificativă privind costul creditului care fi aprobată de conducătorul autorității contractate.

Plata echipamentelor și materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier

Vă reamintim că, pentru contractele noi, la momentul elaborării condițiilor contractuale, în cadrul documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, se vor introduce clauze care permit efectuarea unor plăți de către beneficiar către antreprenor pentru unele materiale și/sau echipamente destinate a fi încorporate în lucrări permanente, atunci când aceste materiale/echipamente sunt livrate pe șantier.

În aceste condiții, ofertele operatorilor economici vor fi întocmite în consecință și vor cuprinde lista materialelor care pot face obiectul reglementării.

Pentru contractele aflate în derulare, indiferent de modelul utilizat, autoritatea contractantă / beneficiarul privat va efectua propria analiză privind încadrarea în condițiile legii, referitoare la modificările nesubstanțiale ale contractului cu privire la inițierea actului adițional de modificare a contractului cu clauze referitoare la plata materialelor și / sau echipamentelor destinate a fi încorporate în lucrări permanente, atunci când acestea sunt livrate pe șantier.

În cazul contractelor de lucrări care nu au drept CGC prevederile FIDIC, actul adițional de modificare a contractului va cuprinde o clauză referitoare la plata echipamentelor și a materialelor. Beneficiarul va aproba adăugarea sumelor în certificatele/situațiile de plată, dacă vor fi îndeplinite mai multe condiții.

În cazul contractelor de lucrări care au CGC tip FIDIC, subclauza referitoare la echipamente și materiale destinate lucrărilor se va activa.

În cazul contractelor de lucrări ce au folosit modelul de contract prevăzut de HG nr. 1/2018, clauza de la punctul 50.2 se va activa.

Beneficiarul va aproba adăugarea sumelor în situațiile de plată dacă costul creditului ce ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susținerea a 80% din valoarea echipamentelor / materialelor care sunt plătite în avans față de prevederile inițiale ale contractului nu depășește limita de 15% din valoarea contractului și nu depășește perioada de 5 ani.

 

Descărcați aici Instrucțiunea POR

https://wetransfer.com/downloads/34cc2135274e9f8ae53e69561f22993d20201123105230/6202bee7d085b6be9cda7fbb14e1e10d20201123105230/f5d396

Link-ul este activ până pe 30.11.2020

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus