Oferte locuri de munca top

POR: masuri pentru IMM-uri, in contextul pandemiei Covid-19

Mai multe măsuri au fost luate privind procesul de evaluare, selecție și contractare aferent axei prioritare 2 a Programului Operațional Regional – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Astfel, verificarea criteriilor de eligibilitate ce vizează suspendarea activității solicitantului nu va lua în calcul suspendarea activității în contextul stării de urgență.

Verificarea criteriilor de eligibilitate ce vizează păstrarea numărului mediu de salariați, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, nu va lua în calcul perioada stării de urgență și o perioadă suplimentară de 3 luni.

Vizitele la fața locului pot fi amânate până la o dată ulterioară etapei precontractuale, când OI POR apreciază că se vor putea efectua în condiții de siguranță. OIPOR pot solicita, în cadrul etapei precontractuale, o declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la măsura în care imobilul ce face obiectul implementării proiectului este adecvat realizării investiției, precum și dovezi documentare (inclusiv foto, video) dacă se consideră necesar. Aceste documente vor fi păstrate la dosarul administrativ al proiectului. Dacă, în urma vizitei la fața locului efectuate ulterior semnării contractului de finanțare, se constată că imobilul nu este adecvat realizării investiției, vor fi incidente prevederile contractuale privind neregulile și/sau recuperarea finanțării.

 

Descărcați aici Instrucțiunea nr. 148/2020

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cladiri cu 10 si 13 niveluri, in cadrul unui amplu proiect rezidential

Construirea unei mari conducte incepe vara aceasta

Peste 1,3 ha, pregatite pentru dezvoltari imobiliare, intr-un mare municipiu

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus