Oferte locuri de munca top

POR: corectii financiare si reduceri procentuale, suportate de stat

Statul va plăti anumitor beneficiari de fonduri europene, finanțați prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, corecțiile financiare și reducerile procentuale pentru a evita blocajele în implementarea proiectelor aprobate la finanțare. (fișier atașat)

Sumele aferente corecțiilor financiare și a reducerilor procentuale aplicate de autoritatea de management POR pentru abateri de la aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice, cât și a altor creanțe bugetare rezultate ca urmare a constatărilor formulate de auditorii Comisiei Europene vor fi suportate din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Cine concureaza pentru un contract de aproape 28 mil euro

Prevederile vor fi valabile pentru următorii beneficiari care implementează proiecte din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020:

* autorități ale administrației publice locale și instituții publice locale, inclusiv instituții publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare al activității lor;

* Ministerul Sănătații și Ministerul Educației pentru proiectele finanțate inițial din fonduri externe rambursabile și care au fost preluate în cadrul Programului Operaţional Regional  2014-2020;

* Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

* Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură ca lider de parteneriat cu unități ale administrației locale;

* autorități ale administrației publice locale, parteneriate între autorități publice locale și unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie, parteneriate între Ministerul Sănătății și autorități publice locale și parteneriate între unități ale administrației publice  locale.

Pentru fiecare categorie de beneficiari sunt stabilite condițiile de intervenție din partea bugetului de stat, respectiv:

* pentru abaterile care constatau în formularea unor specificații tehnice pentru achizițiile publice din care rezultă contracte de lucrări, fără mențiunea ”sau echivalent”, având în vedere faptul că urmare a constatării de către auditorii Comisiei Europene a acestei abateri, poziția părții române a evocat necesitatea respectării reglementărilor din legislația națională privind siguranța în construcții;

* pentru abaterile care rezultă din neconformitatea dintre regulile de achiziție ale instituțiilor financiare internaționale și normele dreptului european în domeniul achizițiilor publice, având în vedere faptul că beneficiarii respectiv Ministerul Sănătății și Ministerul Educației au respectat regulile privind achizițiile publice impuse de finanțatorul inițial al acestor proiecte;

* pentru abaterile care au rezultat din formularea unor specificații tehnice fără mențiunea ”sau echivalent”, care au fost constatate în procedurile de achiziție a ambulanțelor, în proiectele pentru care beneficiar este Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, deoarece aceste abateri sunt justificate de necesitatea de a asigura corelarea între sistemele de telecomunicații la nivel național;

* pentru abaterile constatate în legătură cu achizițiile publice de mijloare de transport, deoarece în acest caz documentația de atribuire a fost elaborată cu sprijinul unei consultanței tehnice de specialitate furnizate de JASPERS;

* pentru abateri constatate în procedurile de achiziție publică privind furnizarea de dotări pentru infrastructura ambulatoriilor, care au constat în formularea unor cerințe restrictive privind prezentarea unor certificate sau avize prevăzute în legislația națională, pentru care aceasta nu definește sau definește insuficient documentele echivalente.

Totodată, sunt definite situațiile în care prevederile nu sunt aplicabile, respectiv atunci când sunt formulate și/sau investigate suspiciuni de fraudă, cât și în cazul în care sunt constatate în cadrul aceleiași proceduri de achiziție publică și alte abateri decât cele definite de actul normativ.

 

Descărcați aici

 

Login Required
workers

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

 

Sus