Oferte locuri de munca top

POR 2021-2027: cu se va ocupa Directia Generala POR

Pentru coordonarea programelor operaționale din perioada 2021-2027 vor fi clarificate atribuțiile Direcției generale Programul operațional regional din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Aceasta după ce a fost realizată o analiză a atribuțiilor, din care au reieșit mai multe neconcordanțe legislative, ceea ce determina obligații imprecise și lipsite de predictibilitate.

Astfel, conform unui proiect de Ordin de ministru, Direcția generală POR va exercita următoarele atribuții principale:

* sprijină Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și agențiile pentru dezvoltare regională în procesul de negociere cu Comisia Europeană aferent perioadei de programare 2021-2027;

* contribuie, sub coordonarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la elaborarea și transmiterea spre aprobare către Comisia Europeană a celor opt programe operaționale regionale;

* contribuie la încadrarea bugetelor programelor operaționale regionale în obiectivele de concentrare tematică, cu respectarea liniilor de intervenție specifice;

* asigură măsurile necesare implementării deciziilor Guvernului privind cele opt programe operaționale regionale;

* asigură măsurile necesare pentru coordonarea comitetelor de monitorizare a celor opt programe operaționale regionale și monitorizează implementarea deciziilor acestor comitete;

* elaborează, sub coordonarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și în colaborare cu agențiile pentru dezvoltare regională metodologii unitare pentru buna implementare a programelor operaționale regionale;

* desfășoară orice alte activități care sunt necesare îndeplinirii atribuțiilor legale, dar care nu excedează cadrului normativ stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Un comentariu;

Sus