Oferte locuri de munca top

POR 2014-2020, în valoare de 8,25 mld. euro, adoptat de Comisia Europeană

Sevil si Corina Cretu

Sevil Shhaideh şi Corina Creţu

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a fost adoptat de Comisia Europeană (CE).

Corina Creţu, comisarul european pentru politică regională, şi Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, au participat astăzi, 23 iunie a.c., la Bruxelles, la semnarea deciziei Comisiei Europene de adoptare.

Comisarul european pentru politică regională Corina Creţu a declarat: „Am adoptat astăzi unul dintre cele mai mari programe de investiţii din Uniunea Europeană. Acesta va aduce beneficii concrete pentru toţi cetăţenii României. Prin sprijinirea întreprinderilor mici, prin promovarea mobilităţii urbane, prin îmbunătăţirea conectivităţii regionale şi prin oferirea unui acces mai bun la servicii sociale pentru toti cetăţenii, în special pentru cei mai săraci şi mai vulnerabili, aceste investiţii vor duce la îmbunătăţirea semnificativă a vieţii românilor.”

Din bugetul total, 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European de Dezvoltare Regională. POR 2014-2020 acoperă nouă dintre cele 11 obiective tematice avute în vedere de Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

POR 2014-2020 va continua să finanţeze investiţii din perioada 2007-2013: infrastructura socială, de sănătate şi educaţională, IMM-uri, drumuri judeţene şi turism, dar va finanţa şi noi categorii de proiecte faţă de programul precedent: reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru şi centre de transfer tehnologic.

Programul a fost elaborat pe baza nevoilor de dezvoltare a României, identificate prin analize şi studii regionale (Planurile regionale de dezvoltare) şi din documentele strategice naţionale şi europene conexe. Pregătirea programului a început în luna august 2012.

În martie 2014, programul a fost lansat în consultare publică, în august a fost trimisă Comisiei Europene versiunea oficială, iar în mai 2015 a fost lansat în consultare publică ghidul general al solicitantului.

Circa 206 milioane euro vor fi alocaţi pentru centrele de transfer tehnologic, o noutate faţă de programul anterior, iar 877 milioane euro – pentru a sprijini IMM să devină mai competitive. Pentru o economie cu emisii de carbon reduse, sunt alocaţi 2,37 miliarde euro pentru activităţi de creştere a eficienţei energetice a clădirilor publice, rezidenţiale sau pentru investiţii în iluminat public şi transport urban.

O altă noutate a programului o reprezintă conceptul de Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii locale (CLLD), pentru care sunt alocate fonduri în valoare de 101,41 milioane euro. CLLD vizează proiecte pentru comunităţile marginalizate: investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie, servicii sociale, locuinţe sociale, activităţi de economie socială, amenajarea spaţiului urban degradat.

Din categoria investiţiilor noi face parte şi Axa Prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, cu un buget alocat de 312,89 milioane euro. Pentru această axă, beneficiarul eligibil este Agenţia Natională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Un alt instrument nou pentru perioada 2014-2020 îl reprezintă Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI): o zonă desemnată, care are o strategie de dezvoltare teritorială integrată, are asigurate surse de finanţare prin mai multe programe operaţionale, cu scopul de a accelera dezvoltarea respectivei zone. În România, ITI se aplică în Delta Dunării, în 38 de unităţi administrativ-teritoriale din Deltă, din judeţul Tulcea şi din nordul judeţului Constanţa. Din alocarea indicativă pentru ITI Delta Dunării, de circa 1,3 miliarde euro, prin POR 2014-2020 sunt alocate 411,7 milioane euro.

În ceea ce priveşte Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), implementarea acesteia este, de asemenea, finanţată prin contribuţia mai multor fonduri/programe europene, fie prin alocări dedicate, fie prin acordarea de punctaje suplimentare în etapa de evaluare a proiectelor. Pentru perioada 2014-2020, POR a alocat un buget de 500 de milioane de euro pentru cele 12 judeţe riverane Dunării.

Sus