Solplanet x AeroFix

POR 2014-2020: Ghidurile pentru microintreprinderi si infrastructura de transport, în consultare publică

4542207521_90b82bbd23_oGhidul Solicitantuluide accesare a fondurilor în cadrul Axei 6, prioritatea de investiție 6.1 “Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a fost lansat în consultare publică de către Autoritatea de Management pentru POR la finele săptămânii trecute.

Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1

La finele lunii iulie a fost lansat în consultare şi ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 2.1, intitulat Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi.

*

Eventualele observații sau comentarii la Ghid pot fi transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 30 august, ora 16.00.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele două programe operaționale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management.

Primul Ghid al solicitantului pentru POR 2014-2020 – Ghidul general – a fost lansat în mai 2015.

 

Sus