Oferte locuri de munca top

POIM: rambursarile pentru proiectele finantate cu rata forfetara

Pentru proiectele aprobate la finanțare cu o rată forfetară nu se aplică rata forfetară până la implementarea a 75% din proiect.

Aceasta conform unei instrucțiuni a autorității de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Mai exact, clarificările vizează cheltuielile solicitate la rambursare pentru proiectele aprobate la finanțare cu rată forfetară conform art.61 alin (3) lit aa) din Regulamentul (UE) nr.1303/2013.

Astfel, la fiecare cerere de rambursare beneficiarul va primi 98% din valoarea cheltuielilor eligibile, autorizate de Autoritatea de Management pentru Programul Infrastructură Mare, până la implementarea a 75% din proiect.

După implementarea a 75% din proiect, beneficiarul este obligat să vină cu cereri de rambursare cu valoare solicitată 0, a căror valoare totală este egală cu 6% din valoarea cheltuielilor eligibile autorizate anterior, inclusiv TVA aferentă acestora.

Ulterior justificării procentului de 6% din valoarea cheltuielilor eligibile autorizate, rata forfetară se va aplica la fiecare cerere de rambursare/plată.

Sumele solicitate prin cereri de plată/rambursare vor cuprinde contribuția din fonduri europene nerambursabilă (85%) și contribuția din bugetul statului (13%), ambele calculate din valoarea totală a cheltuielilor incluse în cererea respectivă, fără aplicarea ratei forfetare precum și 100% din TVA aferent acestor cheltuieli.

Beneficiarii vor continua să evidențieze în cadrul cererilor de plată/ rambursare/ rambursare aferentă ueni cereri de plată, la punctul 5. Informații privind Cheltuielile eligibile solicitate la rambursare, procentul Funding Gap aşa cum este prevăzut în cadrul Contractului de finanțare, valorile cheltuielilor eligibile rezultate după aplicarea procentului Funding Gap și TVA-ul aferent acestor cheltuieli, respectiv valoarea cheltuielilor eligibile aferente Non Funding gap (coloanele 9-12).

Beneficiarii vor asigura o evidență distinctă a cheltuielilor aferente ratei forfetare solicitate la rambursare până la implementarea a 75% din proiect. Tot aceștia vor introduce cererile de rambursare cu valoare solicitată 0 (zero) în SMIS în modulul Comunicare.

Până la data de 30 iunie 2023 se va stabili progresul de implementare financiară pentru proiectele aprobate la finanțare cu 0 rată forfetară.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus